Dēstītājs un laistītājs – abi sader kopā un katrs dabūs savu algu, pēc sava darba.
Jo mēs esam Dieva darba biedri, jūs esat Dieva aramais tīrums, Dieva celtne.

Korintiešiem 3:8-10