Kā mēs kļūstam stipri Kungā un Viņa varenībā? 1.Korintiešiem 9:24 ir teikts: “Vai nezināt, ka skrējēji stadionā gan visi skrien, bet tikai viens dabū goda algu. Skrieniet tā, ka jūs to dabūjat”. Mēs uzvaram, kad novirzām savu enerģiju uz labiem darbiem. Šis pants atgādina skrējējiem, ka nav iespējams iegūt balvu, sēžot šupuļkrēslā. Tas atgādina, ka nav vērts gaidīt kroni, vārtoties uz dīvāna televizora priekšā. Bībele saka: “Skrien!” Ja mēs vēlamies ietērpties Dieva spēkā, mums ir jāizpilda treniņprogramma. Balvu saņemt tas, kurš skrien, tāpēc nenoej no distances.
“Kas piedalās sacīkstēs, tas ir atturīgs visā, viņi tāpēc, lai dabūtu iznīcīgu vainagu, bet mēs neiznīcīgu” (1.Korintiešiem 9:25).
Atlēti, kuri trenējas, neiet vēlu gulēt un neēd pārtikas kalnus. Katrs, kurš tiecas uz meistarību jebkurā sfērā, ievēro mērenu dzīves veidu. Disciplīna – atslēga uz uzvaru.
“Dosimies ar pacietību mums noliktajā sacīkstē, nolikdami visu smagumu un grēku, kas ap mums tinas” (Ebrejiem12:1).
Tajā ir uzvaras noslēpums. Atvairi jebkuru grēku.
Balva ir tā vērta, lai pilnībā izliktu sevi šajās sacīkstēs. “Svētīgs tas vīrs, kas pastāv kārdināšanā, jo, norūdījumu sasniedzis, tas saņems dzīvības vainagu” (Jēkaba 1:12). Tavas ticības pārbaudīšana ir “daudz vērtīgāka nekā iznīcīgais zelts” (1.Pētera 1:7).
“Tam, kas uzvar, Es došu sēdēt pie Manis uz Mana goda krēsla, tā, kā Es esmu uzvarējis un sēdu pie Mana Tēva uz Viņa goda krēsla” (Atklāsmes grāmata 3:21).
Kad nāk kārdinājums, atmet to malā un turpini soļot uz priekšu. Dzīvo priekš Jēzus un mīli Dievu. Ja tu patiešām mīli Dievu un pakļaujies Viņam, tu Viņa Valstībā tiksi izvirzīts daudz augstākā līmenī.
Šajā dzīvē mēs saņemam zemišķās balvas par labiem darbiem. Bet mēs arī dzīvojam, lai tiktu apbalvoti Debesīs, kas tiks dots katram, kurš saņems mūžīgo dzīvību. Neļauj velnam tevi samulsināt. Ja viņš tevi attur no draudzes apmeklēšanas, ja neļauj tev liecināt, ja apstādina tavas lūgšanas, ja neļauj tev lasīt Bībeli, tad uzvarētājs ir velns, nevis tu.
Lūdz kopā ar mani: “Tēti, paldies par uzvarām dzīvē. Velns ir uzvarēts. Es esmu uzvarējis kopā ar Jēzu, un es arī turpmāk uzvarēšu. Dod man ticības svaidījumu, nelokāmību līdz galam un uzvaru ar dzīvības vainagu, Jēzus Kristus vārdā. Amen”.
“Jo viss, kas ir dzimis no Dieva, uzvar pasauli, un šī ir tā uzvara, kas uzvarējusi pasauli – mūsu ticība” (1.Jāņa 5:4).
Lesters Samrels