Lai kur Pāvils sludināja, tumsas valstība darbojās, bet Draudze turpināja augt. Reiz pēc sprediķa pūlis uzklupa Pāvilam un Sīlam, viņus iemeta cietumā un pieķēdēja tos (Apustuļu darbi 16). Bet šie divi vīri nežēlojās, kā to daudzi darītu šodien, tieši pretēji, viņi dziedāja slavas dziesmas Dievam, kad citi cietumnieki klausījās viņos. Viņu dziedāšanas rezultātā notika zemestrīce, kas satricināja cietuma pamatus un atvēra visas durvis! Šie notikumi bija tik pārdabiski, ka cietuma sargs jautāja: “Kungi, kas man jādara, lai es tiktu pestīts?” (30.pants). Un tajā naktī viss viņa nams jaunpiedzima.
Kad spiediens ir pār patiesiem kristiešiem, Draudze aug!
Pēteris neizbijās no spiediena, kad pēc viņa pirmā sprediķa atgriezās trīs tūkstoši cilvēku. Faktiski tik daudz cilvēki pievērsās Dievam, ka pilsētas valdība aizliedza Pēterim sludināt par Jēzu. Kad viņi to iemeta cietumā, viņu apsargāja četri kareivji. Es domāju, ka vara neuzskatīja to par pietiekamu apsardzi, jo papildus tam viņi pieķēdēja Pēteri vēl pie diviem karavīriem. Viņi baidījās, ka Pēteris naktī aizbēgs. Bet ko darīja Pēteris, pieķēdēts cietumā? Viņš gulēja. Un, lai kā baidījās varas, cietumā pie Pētera atnāca eņģelis. Izrādījās, ka Pēteris gulēja tik cieši, ka eņģelim nācās to sapurināt, lai pamodinātu. Pēteris nebaidījās un nežēlojās, viņš gulēja, kā mazulis!
Visi šie notikumi mums parāda, ko Dievs darīs priekš tiem, kuri uzticas tikai Viņam. Varas nevar apstādināt Evaņģēlija vēsti, neatkarīgi no tā, kādu spiedienu viņi izdara uz ticīgajiem. Kad gubernators aizliedza dziedāt draudzēs, ticīgie novadīja pielūgsmi ārpus draudzes sienām, tieši uz ielas.
Tieši tā mēs rīkojāmies septiņdesmitajos gados. Mēs sludinājām Evaņģēliju ārpus draudzes četrām sienām un sasniedzām pazudušos cilvēkus.
Kad varas pieņēma lēmumu par sapulču ierobežošanu, es teicu savam vīram Denisam: “Es dzīvoju zem Visuvarenā aizsega jau piecdesmit gadus!” Pēc tam es teicu: “Tas ir mūsu labākais laiks. Kad cilvēki šajā pasaulē jūk prātā no bailēm, bezcerības un izmisuma, mums ir atbilde!”
Vikija Bērka