Ja jūs grasāties būt kopā ar Dievu, jūs nevarēsiet baroties ar zemes maizi vien. Cilvēkiem, kuri tiecas būt kopā ar Dievu, ir jāalkst pēc garīgās maizes – maize, kas nāk no debesīm.
“Es esmu dzīvā maize, kas nākusi no debesīm. Kas ēdīs no šīs maizes, tas dzīvos mūžīgi….” (Jāņa 6:51). Šī maize – pastāvīgi svaiga. Tā ir īpaša maize, jo tā pilnā mērā apmierina visas mūsu sirds vajadzības.
Mācekļi pazina šo maizi. Viņi klausījās Jēzū, kad Viņš brīnišķīgos vārdos stāstīja par to. Viņi zināja par tās brīnišķīgo svaigumu un teica: “Dod mums šo maizi!
Šī maize, kas nākusi no debesīm, – tas ir Pats Dieva Dēls, kurš atdeva Savu dzīvību par pasaules dzīvību.
“Maize, kas no debesīm nāk, ir tāda, ka tas, kas no viņas ēd, nemirst. Es esmu dzīvā maize, kas nākusi no debesīm. Kas ēdīs no šīs maizes, tas dzīvos mūžīgi. Un maize, ko Es došu, ir Mana miesa, kas dota par pasaules dzīvību.” (Jāņa 6:50-51).
Jēzus ir dzīvības maize. “ES ESMU dzīvības maize” (Jāņa 6:48). Viņš brīnišķīgā veidā iznīcināja sātana varu, visu slimību varu, visu grēka varu, un tagad Viņā mēs varam atrast pilnības vietu un dzīvi pārpilnībā. Mēs varam būt brīvi no ikviena grēka, slimībām, vājībām un nāves! Tas ir viens no lielākajiem apsolījumiem, kurus Dievs ir sagatavojis priekš mums!
Ja man vajadzētu izvēlēties vēsti, kas palīdzētu piepildīt jūsu vajadzības, es izvēlētos Romiešu 8:1-2: “Tad nu tiem, kas ir Kristū Jēzū, vairs nav nekādas pazudināšanas. Jo dzīvības Gara bauslība Kristū Jēzū tevi ir atsvabinājusi no grēka un nāves bauslības”.
Smits Viglsforts