Jūs jautāsiet: “Kas ir Svētā Gara zīmogs?”
Svētā Gara zīmogs – kad Dievs uzliek Savu atzīmi uz jums un jūs esat apzīmogoti.
Tas ir brīnišķīgi – būt Visuvarenā Dieva zīmogam uz mums. Tas jūs ir apzīmogojis. Tagad velns nevar jums pieskarties. Šis zīmogs ir pierādījums tam, ka Kungs mūs sargā priekš Sevis. Starp jums un Dievu ir derība un Gara zīmogs saglabā jūs šajā derībā, un ļaunajiem spēkiem nav nekādas varas pār jums.
Taču jūs nedrīkstat sevi maldināt, domājot, ka es jums sludinu ideālu stāvokli, kad jūs vairs negrēkosiet. Jā, mēs pilnveidojamies, attīramies un kļūstam tīri, jo Viņš ir svēts, tāpēc tagad mēs varam negrēkot. Neviens nevar grēkot, ja viņš jau ir attīrīts. Bet kad cilvēks pārstāj meklēt daudz dziļākus pārdzīvojumus – daudz svētāku kalpošanu, lielāku atdalīšanos, daudz pilnīgāku vietu, kur viņš un Kristus – viens, tad viņa dzīvē ienāk grēks.
Pilnīga drošība – tikai Kristū.
Lai neviens nedomā, ka viņš var nekrist, jo viņš stāv. Nē, nedomājiet tā. Atcerieties vienu – jums nav jākrīt. Tur, kur ir daudz grēka, tur arī ir daudz žēlastība. Tur, kur ir vājums, tur ir žēlastība. Pat jūsu pasivitāte kļūst par dievišķu aktivitāti.
Tur, kur ir pilnīgs vājums, kad jūs jūtaties, ka nespējat nostāvēt pārbaudījumu priekšā, atnāk Dievs un dod jums spēku visu pārvarēt. Dzīvība kalpo jums. Vājuma vietā atnāk Kristus. Jūs varat teikt: “….kad esmu nespēcīgs, tad esmu spēcīgs” (2.Korintiešiem 12:10), jo Dievs pieskaras jums ar Savu spēku.
Tas ir ideāli. Tas ir dievišķs liktenis. Tas ir svēts stāvoklis. Tas ir Dieva nodoms no Viņa troņa. Kungs runā uz mums, un es skaļā balsī atkārtoju Viņa vārdus visai pasaulei: “Esiet svēti!”
Jums ir jāierauga, ka Dievs grib, lai jūs būtu gatavi šādai pārejai: svētums – Dieva mājvieta.
Smits Viglsforts

Leave a comment