Bet svētījiet ne tikai valsti, bet arī atsevišķas personības. Cilvēka dabā ir lādēt tos, kuri ir veiksmīgi dzīvē. Cilvēki kļūst skaudīgi, un viņiem ir ļoti grūti svētīt tos, kuri ir sasnieguši panākumus savā dzīvē. Tā vietā viņi mēdz tos kritizēt un gānīt, vai arī slikti runāt. Kad Dievs svētī kādu ar labklājību un panākumiem, tad nav labi no jūsu puses pakļaut viņu kritikai vai gānīt to. Ja jūs redzat, ka Dieva spēks kādu svētī, tad arī jums viņš ir jāsvētī, jo tad arī Dieva svētība nāks pār jūsu dzīvi. Tāds ir Dieva apsolījums; tāpēc nelādiet, bet gan svētījiet – un jūs iemantosiet Dieva svētības savā dzīvē!
Svētījiet ne tikai valsti vai atsevišķas personības, bet tāpat arī svētījiet savus apstākļus, pat ja apkārt esošie apstākļi ir pretēji jūsu plāniem un vēlmēm. Turpiniet tos svētīt, un jūs tos izmainīsiet. Kā mēs lasījām, tā arī būs: “Ja jūs nolādat kādu lietu, tā nolādēs jūs, taču ja svētīsiet to, tā svētīs jūs”.
Es vienmēr svētīju apstākļus, kuri man liekas grūti. Tādā mērā, kā es turpinu svētīt šos apstākļus, tādā Dieva spēks izlejas uz radušos situāciju un izmaina to. Atdzīviniet šo Dieva doto patiesību, un jau drīz jūs pārliecināsieties tajā, cik brīnišķīgi notikumi sāks notikt jūsu dzīvē.
Dāvids Jongi Čo