Ēdenes dārzā Ādamam bija pilnvērtīgas attiecības ar Tēvu. Darbs, kuru Dievs varēja izdarīt priekš cilvēka, nebūtu bijis pilnīgs, ja tas neatgrieztu cilvēkam viņa zaudēto taisnību, viņa zaudēto privilēģiju sadraudzībai ar Tēvu un viņa zaudēto valdīšanu. Viņa zaudētā taisnība un viņa zaudētās attiecības tika atjaunotas jaunā radījumā. Tajā brīdī, kad viņa zaudētā taisnība tika atjaunota, viņa zaudētā valdīšana arī tika atjaunota Jēzus vārda lietošanā.
“…Ko vien jūs Tēvam Manā vārdā lūgsiet, Viņš jums dos” (Jāņa 16:23).
Jūs – taisns, un jūsu lūgšana atnes daudz labumus tās darbībā. Jūs kļuvāt taisni, iegūstot Tēva dabu. Nav robežu jūsu lūgšanu dzīvei. Jūsos tagad ir visi elementi, kuri ir nepieciešami, lai jūs darītu par tiem, par ko sapņoja Tēvs padarīt jūs Kristū.
Uzdrīkstieties lūgt; uzdrīkstieties lietot Jēzus vārdu; uzdrīkstieties uzzināt savu vietu. Esiet tikpat bezbailīgi, kāds bija Kungs attiecībā pret sātanu un slimībām, jo jums ir Viņa vārds; jums ir Viņa spējas; Viņš tagad ir jūsu gudrība un jūsu dzīves stiprums. Uzvaras noslēpums – rīkoties bezbailīgi; apliecināt drosmīgi tā, ka sātans baidās no jums. Jūs – taisni.
E.U.Kenjons