3.Mozus 19:16 “Nestaigā savā tautā baumodams…” (jaunais tulkojums). Baumot – tas nozīmē izplatīt bezjēdzīgas, nepatiesas, pārspīlētas, ļaunprātīgas runas. Tās ir tenkas. Jaunajā Derībā sātanam ir dots vārds “velns”, kas grieķu valodā nozīmē “apmelotājs”. Tā ir viņa būtība. Galvenais sātana apraksts Bībelē – apmelotājs. Ja jūs tenkojat vai stāstāt izdomājumus, tad jūs tiešā veidā pildāt velna darbu. Jūs esat sātana pārstāvis. Mums ne tikai jācenšas netenkot, bet mēs arī nesam atbildību, ja klausāmies tajās. Salamana pamācībās 18:8 ir teikts: ” Lišķa vārdi ir kā saldi kumosi un iet visai pie sirds”. Tas ir tik raksturīgi cilvēka dabai. Kad mēs dzirdam par kādu kaut ko sliktu vai izceļam to sliktā gaismā, tad kaut kas cilvēka sirdī priecājas. Apmelojoši vārdi ir kā saldi kumosi. Esiet uzmanīgi, kad jums tiek piedāvāti šie tenku saldie kumosi, lai jūs tos nenorītu. Tie ir indīgi. Tie ir saldi pēc garšas, bet saindē mūs. Un tiklīdz tie iekrīt mūsu sirdīs, mūsu dzīve tiks saindēta ar šiem tenku kumosiem. Salamana pamācībās 20:19 ir teikts: “Mēlnesis, apkārt līzdams, izpļāpā noslēpumus; tāpēc tu netinies ar to, kas savu muti nesavalda”. Ja jūs klausāties tenkās, tad jūs kļūstat tajā līdzdalībnieks. Ja jūs pieņemat zagli un ņemat no viņa nozagto, tad juridiski jūs kļūstat līdzdalībnieks. Psalmos 15:1-3 ir teikts: ” Kungs, kas mājos Tavā mājoklī un dzīvos Tavā svētajā kalnā? Kas staigā nenoziedzībā un dara taisnību, un patiesību glabā savā sirdī; kas citu neaprunā ar savu mēli, savam tuvākam ļauna nedara un nelaupa viņam viņa godu”. Ir dažādi nosacījumi, lai piekļūtu Dieva klātbūtnei, lai “dzīvotu svētajā kalnā”. Mums ir jāstaigā nenoziedzībā. Mums ir jādara taisnība. Mums savā sirdī ir jārunā patiesība. Lūk trīs lietas, kuras mēs nedrīkstam darīt. Mēs nedrīkstam aprunāt ar savu mēli. Mēs nedrīkstam savam tuvākam darīt ļaunu. Mēs nedrīkstam savam tuvākam laupīt godu. Nepietiek tikai netenkot – mēs nedrīkstam pieņemt tenkas. Dereks Prinss