Es gribu, lai tu ieraudzītu, ka tu vari pieņemt svētības no Dieva, ja vien tu dzirdēsi Vārdu. Lai kur es atrastos, es satieku cilvēkus, kuriem ir nepieciešama dziedināšana; daži vēlas glābšanu; citi vēlas attīrīties; bet vēl citi vēlas kristību Svētajā Garā. Dieva Vārds saka, ka tas viss nāk caur ticību un kļūst iespējams pateicoties žēlastībai. Žēlastība ir visuvarena. Tā ir aktīva, dāsna un žēlsirdīga. Patiesība, pilnība un Dieva mantojums dvēselē dod spēju ticēt.
Kad šķiet, ka viss mums apkārt ir nakts un tumsa, mēs turpinām ticēt un mēs uzvarēsim cīņu.
Vairākums cilvēku grib dziedināšanu caur sajūtām. Tas nav iespējams. Daži vēlas tikt pestīti tādā veidā, un viņi saka: “Ak, ja vien es varētu sajust, ka esmu glābts!”. Tas nekad tādā veidā nenotiks.
Ir trīs, kas darbojas kopā. Ticība vienmēr var atnest faktu, un fakts vienmēr var atnest prieku. Tad Dievs tevi ved pie Sava Vārda – kad tu pats lasi vai dzirdi kādu citu lasām. Raksti var padarīt tevi gudru pestīšanai, kas var atvērt tavu prātu, lai tu dzirdētu patiesību un saņemtu to, kas tev nepieciešams.
Mīļais, tas ir atkarīgs no tevis: tev ir spēks aizvērt durvis (atmest Vārdu) un tev ir spēks atvērt durvis (klausīties un pieņemt Vārdu).
Smits Viglsforts