Pastāvīgi skatoties Vārdā, ticība redz atbildi.
Ticība – tā nav vienkārši cerība, ka kādreiz nākotnē mums būs atbilde; ticība – tā ir pārliecība, ka atbilde mums jau ir tagad. Ticības acis redz atbildi tā, it kā tā jau būtu notikusi.
“Mans dēls, ievēro manus vārdus, un lai tava auss nosliecas manai runai pretī! Lai tie neizslīd no tavas apziņas un redzes loka; saglabā tos savā sirdī! Jo tie ir dzīvība tiem, kas tos atrod, un ir zāles visai viņu miesai, kas dziedina” (Salamana pamācības 4:20-22).
Ievērojiet, ka ir teikts: “Lai tie (Mani vārdi) neizslīd no redzes loka…”. Daudz cilvēku cieš neveiksmi, jo viņi redz sevi kā neveiksminiekus. Ja viņi ir slimi, viņi par sevi domā, kā par slimiem.
Dieva Vārds saka: “Viņš (Jēzus) uzņēmās mūsu vājības un nesa mūsu sērgas” (Mateja 8:17). Ja šis Vārds nepametīs tavas acis, tad pilnīgi noteikti tu ieraudzīsi sevi bez slimībām un vājībām. Tu ieraudzīsi sevi veselu.
Tomēr, ja tu neredzi sevi bez slimībām, tad Vārds ir pametis tavas acis.
Pievērsiet uzmanību 22.pantam: “Jo tie (Mani vārdi) ir dzīvība tiem, kas tos atrod, un ir zāles visai viņu miesai, kas dziedina”. Pirmie divi panti sniedz norādījumus par šo zāļu lietošanu. Kas šie ir par norādījumiem? ( “Mans dēls, ievēro manus vārdus….saglabā tos savā sirdī”, vai pakļaujies šim Vārdam). Bet, lai zāles iedarbotos, tās jālieto atbilstoši norādījumiem. Un viens no norādījumiem: “Lai tie (Mani vārdi) neizslīd no redzes loka”. Pastāvīgi skaties uz to, ko saka Vārds.
Pārāk daudz cilvēku lūdz un lūdz, bet joprojām nevar iedomāties sevi ar atbildi. Viņi redz, kā viss kļūst arvien sliktāk un sliktāk — simptomi, stāvoklis, viņi paši — staigā neticībā un iznīcina savas lūgšanas rezultātus.
Domā par atbildi. Iedomājies, ka tu to esi saņēmis. Pastāvīgi apliecini, pat saskaroties ar pretrunīgiem pierādījumiem, ka Dievs ir dzirdējis tavu lūgšanu, jo tā saka Vārds. Tieši tad tu saņemsi rezultātu.
Tev ir jātic, ka tev tas ir, pirms tu to esi saņēmis. “Visu, ko jūs lūgdami lūgsit, ticiet, ka jūs dabūsit, tad tas jums notiks” (Marka 11:24). Ticība pirms saņemšanas.
Ir cilvēki, kas saka: “Es netaisos ticēt tam, ko neredzu”. Bet ikdienā mēs ticam daudzām lietām, kuras mēs neredzam. Visa pasaule bija noraizējusies, kad sprāga atombumbas, palaižot atmosfērā radioaktīvas vielas. Tās nevar ne redzēt, ne sajust, bet tomēr tās nes iznīcību.
Kenets Heigins