Jūs nevarat atļauties būt tik aizņemts, ka jums nekad nav laika pavadīt Dieva Vārdā. Ja jums nav laika Dieva Vārdam, tad jums nav laika ticībai, bet bez ticības jūs netiksiet galā šajā pasaulē!
Nevajag pavadīt savu dzīvi, samierinoties ar visiem velna atkritumiem un pakļaujoties visām problēmām, kuras viņš rada uz šīs planētas. Jums ir jādzīvo kā pasaules uzvarētājam! Un, ja jūs vēl tā nedzīvojat, pieņemiet tieši tagad stingru lēmumu, ka jūs izdarīsiet visu nepieciešamo, lai sirds būtu piepildīta ar Dieva Vārdu. Lieciet to savās dzīvēs pirmajā vietā, pat tad, ja tas nozīmē, ka jums būs jāizmaina savs dzīvesveids.
“Bet, Glorija, jūs nesaprotat! Man ir jāstrādā trīs darbos, lai savilktu visus galus. Es burtiski nevaru iekļaut Dieva Vārdu savā grafikā.”
Tieši šī iemesla dēļ jums arī ir jāstrādā trīs darbos. Ja jūs plānojat savu grafiku ap Dieva Vārdu, jūsu ticība attiecībā uz uzplaukumu spētu radīt šo finansiālo pārpilnību, kuru Dievs jums ir nodrošinājis Jēzū Kristū. Ja pirmām kārtām jūs meklēsiet Dieva Valstību, Viņa ceļus tam, kā pareizi rīkoties un būt pareizam, tad Jēzus teica, ka “tas jums tiks piemests.” (Mateja 6:33)
Kas tas ir “viss vai visas lietas”, par kurām Jēzus teica, kad runāja šos vārdus? Viņš runāja par ēdienu, apģērbu un materiālajiem resursiem! Viņš teica: “Meklējiet Mani pirmām kārtām, un Es parūpēšos par to, lai no dabīgā un finansiālā skatu punkta jūs būtu pārpilnībā nodrošināti.”
Paklausieties – pat tad, ja tas nozīmē, ka jums ir jānomaina profesija, veltījiet laiku Dievam! Jums ir jāveltī laiks tam, lai iesētu Viņa Vārdu savā sirdī, jo jūs pļausiet to, ko jūs sējat. Tas ir garīgs likums. Ja jūs sējat Dieva Vārdu, jūs pļausiet ticību. Taču, ja jūs to nesējat, tad jūs nepļausiet ticību.
Glorija Koplenda