No savas pieredzes es jums varu pateikt, ka tad, kad paceļas jūsu Dieva Vārda raža un jums sāk darboties ticība, tas visu izmaina! Pat tad, pirms jūs ieraudzīsiet kaut kādas izmaiņas dabīgajā pasaulē, pēkšņi tas, kam jūs ticējāt, kļūs jums pilnīga realitāte.
Iespējams, jūs kādu laiku par kaut ko stāvējāt uz Dieva Vārda. Jūs apliecinājāt, ka jūs esat noticējuši, ka esat saņēmuši to, un domājāt par to, un pēkšņi ticība jūsos paceļas, un jūs zināt, ka tas ir jūsu. Tas ir tas pats, kā turēt dokumentu par valdījuma tiesībām uz kaut ko.
Pēkšņi ticība padara jūs spējīgu uzskatīt faktus par reāliem, kuri vēl nav redzami fiziskajiem sajūtu orgāniem. (Ebrejiem 11:1)
Tieši tas notika mums ar Kenetu daudzus gadus atpakaļ, kad mēs sākām ticēt par to, ka iziesim televīzijā. Tajā laikā Kenets jau sludināja pa radio, un mēs sajutām, ka Dievs grib, lai mēs savas pārraides pārceltu uz televīziju. Bet mēs nespējām redzēt, kā to ir iespējams īstenot. Televīzija maksā dārgi, un mums tam nebija naudas, lai izietu televīzijā. Tāpēc mēs vienkārši turpinājām runāt par to un pārdomājām Dieva Vārdu.
Reiz mēs ar Kenetu braucām uz Ārkanzasu Teksasā un apstājāmies ceļmalas restorānā, lai pabrokastotu. Kad mēs tur sēdējām, mēs atkal sākām runāt par televīziju, un pēkšņi tas viss mums likās ļoti viegli. Dabīgajā pasaulē nekas nebija izmainījies. Mums vēl joprojām nebija naudas, darbinieku un aprīkojums, bet tas jau vairs nebija svarīgi. Mūsu sirdīs pacēlās ticība, un tā mums iedeva valdīšanas tiesības.
Mēs teicām: “Kāpēc gan mums to neizdarīt? Iziesim televīzijā!” Un tajā brīdī, kad mēs izgājām no šī restorāna, no mūsu skatu punkta viss bija izdarīts. Mums bija neredzamā pierādījumi, kā rezultātā mēs jau vairāk nekā četrdesmit gadus esam televīzijā.
Tas ir pārsteidzoši! Bet tieši tā arī darbojas ticība. Viņa izmaina to, kā jūs skatāties uz lietām. Jūs varat lasīt Bībeli vai klausīties kāda sprediķi, un pēkšņi jūsu ticība uzvārās, un jūs vienkārši zināt: “Es to saņēmu! Tā ir dziedināšana, tas ir jauns darbs, tas ir finansiālais izrāviens, par kuru es ticēju Dievam – tas viss ir mans!”
Iespējams, ka jums vajag brīnumu, un reiz, kad jūs pārdomāsiet Dieva Vārdu un apliecināsiet to jau neskaitāmo reizi, ticība eksplodēs jūsos. Jūs to nekādi nevarat izskaidrot dabīgajā pasaulē, bet pēkšņi jums rodas pārliecība par to, ka jūsu vajadzība ir piepildīta.
Tieši tā notiek brīnumi. Tie neatnāk pie mums nejauši no debesīm: “Vai tad nu Tas, kas jums sniedz Garu un jūsos dara brīnumus, to dara ar bauslības darbiem vai ar ticības sludināšanu?” (Galatiešiem 3:5)
Atcerieties Ābrahāmu un Sāru? Tieši tā viņi saņēma savu brīnumu. Ābrahāms pieņēma Dieva Vārdu un sāka par sevi runāt to, ko par viņu teica Dievs. Viņā iedegās ticība, un tā materializēja Dieva Vārdu, un no simtgadīgā Ābrahāma un viņa deviņdesmitgadīgās neauglīgās sievas piedzima dēls.
Jūs savu brīnumu varat saņemt tieši tāpat, jo, būdams ticīgais, jūs – “… esat Ābrahāma dzimums, mantinieki pēc apsolījuma.” (Galatiešiem 3:29) Jūs mantojāt visus Bībeles apsolījumus un visu nodrošinājumu. Jūs esat svētīti! Jūs esat veseli! Jūs esat bagāti!
“Es nepavisam neizskatos ļoti vesels vai ļoti bagāts”, – var kāds teikt.
Tad ienirstiet tajā, ko Dieva Vārds sauc par jūsu mantojumu, lai jūsu ticība varētu to ietērpt būtībā. Pārstājiet runāt par to, ko jūs redzat un jūtat dabīgajā pasaulē, un sāciet pasludināt pār sevi Dieva Vārdu. Jo vēstulē Romiešiem 10:6-10 ir teikts: “Bet taisnība, kas tiek iegūta ticībā, saka tā: nesaki savā sirdī: kas uzkāps debesīs? – tas ir, lai novestu zemē Kristu, – nedz arī: kas nokāps bezdibenī? – tas ir, lai uzceltu Kristu no miroņiem, – bet kā viņa saka? – Tuvu pie tevis ir tas vārds, tavā mutē un tavā sirdī, – proti, ticības vārds, ko mēs sludinām. Jo, ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par Kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs Viņu uzmodinājis no miroņiem, tu tiksi izglābts. Jo ar sirds ticību panākama taisnība un ar mutes liecību pestīšana.”
Tas ne tikai attiecas uz jaunpiedzimšanu, tas ir tas, kā mēs saņemam visu, kas mums pieder Kristū. Tieši tā mēs arī dzīvojam. Tieši tas mūs dara spējīgus kļūt par pasaules uzvarētājiem. Jo šī ir tā uzvara, kas uzvarējusi pasauli – mūsu ticība!
Glorija Koplenda