Mūsu ļaunākais ienaidnieks – miesa. Miesa un cilvēciskā dvēseliskā domāšana noved mūs līdz mūsu pašu spēju līmenim. Mēs skatāmies uz apstākļiem, problēmām, pārbaudījumiem un vētrām un sakām, ka nevaram. Lūk šaubu valoda, miesas un maņu orgānu sajūtas: “Es nevaru. Man nav spējas, iespējas vai spēki. Es esmu ierobežots”. Bet ticības valoda saka: “Es visu spēju Tā (Kristus) spēkā, kas mani dara stipru” (Filipiešiem 4:13).
Pāvils neteica, ka viņš var visu, jo ir apustulis, un viņam ir īpašs spēks un žēlastība. Viņš teica: Es visu spēju Tā (Kristus) spēkā…”. Mums ir tieši tāda pati pieeja Kristum.
Ticības valoda saka: “Es visu varu pateicoties Kristum. Mūsu Tēvs mani stiprina. Mani nevar pārpsēt un man nevar atnest sakāvi”.
Ja pret tevi nostājas dabas spēks, tas nevar tev nodarīt kaitējumu, jo nav tāda dabas spēka, kas var uzvrēt Svēto Garu, kas dzīvo tevī. “…jo lielāks ir Tas, kas jūsos, nekā tas, kas ir pasaulē” (1.Jāņa 4:4). Tu esi stiprināts no iekšienes!
Es esmu iemācījies izmantot Tā palīdzību, kurš ir lielāks. Es esmu ne tikai dzimis no Dieva un esmu Viņa mīlstības līdzdalībnieks, bet manī arī dzīvo Tā Gars, Kurš uzmodināja Jēzu no mirušajiem.
Manī ir Dieva gudrība, spēks un spējas. Es mācos, kā ļaut Viņa gudrībai valdīt pār manu intelektu. Es ļauju Viņam valdīt pār manu prātu un runāt caur manu muti. Es uzdrošinos domāt Dieva domas aiz Viņa.
Es uzdrošinos runāt savu ienaidnieku klātbūtnē: “Manas spējas ir no Dieva”.
“Tu klāj man galdu, maniem ienaidniekiem redzot…” (Psalmi 23:5). “Tas Kungs ir mans gaišums un mana pestīšana, no kā man bīties?…” (Psalmi 27:1). Dievs mani ir darījis lielāku par maniem ienaidniekiem. Dievs manu papēdi ir uzlicis uz vājuma, baiļu un bezpalīdzības kakla.
Dieva spēks – mans. Es neuzticos sevis paša stiprumam, jo Bībelē nekas nav teikts par manu stiprumu. Tur ir teikts, ka Dievs – mans stiprums.
Daudzi cilvēki cenšas darīt kaut ko paši. Bet Dievs nevēlas, lai jūs ieņemtu tādu pozīciju. Viņš vēlas, lai jūs ļautu Viņam to izdarīt. Ietiniet sevi Dieva apsolījumos!
Daudzi cilvēki ir uz pareizā ceļa, bet viņiem ir jābrauc, tā vietā, lai ietu ar kājām. Tāpat arī viņiem vajag pārbaudīt savu bagāžu, jo Bībelē ir teikts, kas viņiem nav jānes līdzi: “Visu savu zūdīšanos metiet uz Viņu, jo Viņš gādā par jums” (1.Pētera 5:7).
Kenets Heigins