Jesajas 26:3
“ Kam stipra ticība, tam Tu dod mieru, tiešām mieru, jo viņš paļaujas uz Tevi!”
Burtiskais tulkojums: tas, kas paļaujas uz Tevi domās, tiks sargāts mierā, labklājībā, veselībā un drošībā, jo cer, paļaujas, uzticas un ir pārliecināts.
Dievs tevi sargās pilnīgā mierā, ja tu savu prātu safokusēsi uz Viņu. Ja tu neesi pilnīgā mierā, tas nozīmē, ka tavs prāts nav safokusēts uz Viņu.
Visas šīs pasaule rūpes ir tendētas uz to, lai jūsu prāts būtu un domātu par šīs pasaules lietām, bet jums ir jānostiprinās domās par Dievu un tad jūs būsiet mierā gan dvēseles, gan fiziskajā veselībā.
Tas nenozīmē, ka jums nav jādomā par to, kā nomaksāt visus rēķinus. Neignorējiet to, bet kaut kādā brīdī jums vajag vienkārši aizlūgt un atdot visu Viņam: “Tēvs, Tu teici, ka Tu ar lielāko prieku mums dod Valstību. Tu teici, ka tad, ja mēs meklēsim Dieva Valstību, tad Tu parūpēsies par mums. Es pieņemu atbildi savai problēmai un mieru savā sirdī.” Un jūs redzēsiet pārdabiskas lietas, un viss tāpēc, ka jūsu domas būs Kungā. Tas nav vienkārši, bet jums ir jāpieņem šis lēmums.
Apkārt jums būs cilvēki, kuri pastāvīgi teiks, ka tas nenostrādās un norādīs iemeslus, kuru dēļ tas nenostrādās. Bet jums ir jāpieņem lēmums, ka jūs dzirdat, ko viņi jums runā, bet neklausieties viņos, jo Bībelē ir rakstīts, ka neklausīšu “Svešinieka” balsij. (Jāņa 10) Viņš saka, ka sargās mani pilnīgā mierā, Viņš saka, ka Viņš ir mans nodrošinātājs, es esmu svētīts ar visāda veida garīgām svētībām debesīs.
Tāpēc, es dzirdu, ko jūs runājat, bet nepiekrītu tam, ko jūs runājat, es piekrītu Viņam, un tāpēc mana sirds būs pilnīgā mierā. Cilvēki skatīsies uz jums un teiks, ka jūs ignorējat problēmu, noliedzat tās eksistenci, ka jūs nedzīvojat realitātē. Bet garīgā sfēra – tā ir realitāte. Ja tu pieķersies Dievam un Viņa Vārdam, tad garīgā sfēra būs dabīga tev. Bet apstākļi un fiziskā realitāte izmainīsies atbilstoši Vārdam.
Jūs neesat vienīgais izņēmums visumā, kuram Dieva Vārds nestrādās. Tā ir vislielākā augstprātība domāt, ka tev ir tāda problēma, ar kuru Dievs nespēs tikt galā. Dievs ir lielāks nekā problēma. Bet Viņš nespēj tev palīdzēt, ja tu neskaties uz Viņu. Viņš nespēs tev palīdzēt, ja tavs prāts nav safokusēts uz Viņu. Tev ir jāuzticas Viņam, jāskatās uz Viņu, jāsaprot kādā situācijā tu atrodies, bet jādomā par pareizo.
Karijs Bleiks