Kad tu esi sasniedzis vienu no Dieva plāniem priekš tevis, tad Viņš darīs tevi spējīgu saņemt nākamo, to, ko Viņš vēlas, lai tu darītu.
Kad es tiku kristīts Svētajā Garā – tad manā dzīvē atvērās jauna ēra, un es tajā iegāju, un biju priecīgs par to. Bet tajā brīdī, kad es sasniedzu šo jauno ēru, Dievs bija gatavs man dot nākošo kalpošanu.
Pārāk daudz cilvēki interesējas, kāda būs viņu mūžība godībā. Bet vissvarīgākais ir apzināties sevī dziļu Dieva spēka izpausmi šodien vairāk nekā vakar; lai tev šodien būtu vairāk Gara prāts nekā vakar. Tev šodien ir jāredz lielāka Dieva godība nekā vakar un jādzīvo tādā svētlaimes stāvoklī, kāda ir līdzīga debesu dzīvei. Pāvils dzīvoja garīgajā priekā, jo viņš sasniedza vietu, kur Svētais Gars varēja to paplašināt arvien vairāk un vairāk.
Es redzu, ka ja es pastāvīgi vēršu savu prātu uz Dievu, tad viņš man atklāj Savas lietas; un ja es pazemīgi staigāju Dieva priekšā un sargāju savu sirdi tīru, svētu un taisnu, tad Viņš vienmēr mani paceļ augstāk par to, uz ko varētu cerēt.
Smits Viglsforts