Lūk divi labas dzīves galvenie faktori, kuri ir jāzina kristiešiem:
1.Jūsu Tēvs radīja visas šīs zemes bagātību, un tā pieder Viņam. Viņš ir spējīgs to ielikt jūsu rokās, lai izpildītu Savu darbu, un Viņš to izdarīs, kad jūs pretendēsiet uz Viņa apsolījumiem un darbosieties ticībā saskaņā ar tiem.
2.Jūsu Tēvs vēlas, lai jūs finansiāli uzplauktu Viņam par godu un lai tiktu izpildīts Viņa darbs. Nabadzība – ir no velna tāpat, kā slimība, apspiešana un viss, kas jūs ierobežo, zog laimi un iespēju iemantot dvēseles.
Šie divi faktori ietekmēs jūsu attieksmi pret naudu.
Dievs zina jūsu mūža garumu (Lūkas 12:25). Viņš zina matu skaitu uz jūsu galvas (Mateja 10:30). Neviens no mazākajiem putniem nav Viņa aizmirsts (Lūkas 12:6). Viņš rūpējas par katru jūsu vajadzību (Psalmi 31:20; Jesajas 64:4; Filipiešiem 4:19). Viņš baro putnus un dod apģērbu lilijām (Lūkas 12:24,27-28), un Viņa griba ir tajā, lai jūs dzīvotu pārpilnībā (Jāņa10:10).
Dievs vēlas, lai jūs būtu glābti, svētīti, laimīgi, veseli, nodrošināti, veiksmīgi un gudri. Ja materiālo lietu baudīšana būtu bijusi grēcīga, Dievs tās nebūtu radījis un apsolījis tās mums.
Pasaule mums apkārt ir pārpilnību pilna, un tas ir pietiekams pierādījums tam, ka mūsu debesu Tēvs vēlas, lai jūs dzīvotu Viņa pārpilnībā. Dievs radīja pietiekami daudz svētības, lai katram varētu būt viss, kas viņam ir vajadzīgs, un viss, ko viņš vēlas.
Vai varat iedomāties vecākus, kuri negrib saviem bērniem svētības un uzplaukumu? Vai Dievs mūs mīl mazāk, nekā labi vecāki mīl savus bērnus?
“Ja tad nu jūs, ļauni būdami, protat saviem bērniem dot labas dāvanas, vai tad jūsu Tēvs debesīs nedos daudz vairāk laba tiem, kas Viņu lūdz?” (Mateja 7:11).
T.L.Osborns