Dievs sagaida, ka katrs ticīgais bruņosies ar visiem Dieva ieročiem (Efeziešiem 6:10-20). Viņš grib, lai mēs staigātu zem Svētā Gara pārsega, lai augtu Kunga žēlastībā un zināšanās. Ak, ko Dievs ir sagatavojis priekš mums un ko mēs varam saņemt caur Jēzus vārdu! Ak, Viņa vārda vērtība, Viņa vārda spēks! Pats Jēzus vārds atnes palīdzību no debesīm, pats Jēzus vārds sasaista ļaunos spēkus un iekaro visu. Pateicība Dievam caur mūsu Kungu Jēzu Kristu. Lai glābtu mūs, Viņš izcieta krustu, cieta kaunu.
Cik jauki ir teikt visai savai būtībai: “Es būšu paklausīgs Dievam”. Viņš ir brīnišķīgs! Viņš ir lielisks! Es neatceros, ka kādreiz es būtu atnācis pie Viņa, un Viņš man kaut ko atteiktu. Viņš mani nekad nesūtīja ne ar ko. Viņš ir brīnišķīgs Glābējs, tāds Draugs, ka mēs varam paļauties uz Viņu ar pilnu pārliecību. Viņš var noņemt jebkuru nastu.
Lai kur jūs neatrastos, lai kāda arī nebūtu jūsu situācija, domājiet par Viņu kā par neizsmeļamu Glābēju, mūžīgu Draugu, par To, Kurš zina visu. Kurš ir spējīgs palīdzēt un atbrīvot. Tad kad mums ir tāds avots, mēs varam izstiept rokas pretī Viņam un ņemt visu nepieciešamo.
Smits Viglsforts