Nehemija pieņēma lēmumu. Bija kaut kas jādara ar Jeruzalemes izpostītajām sienām. Tā vajadzētu būt, ka viņam bija jābūt spēcīgai vēlmei ielauzties ķēniņa kambaros un lūgt pēc palīdzības. Bet tā vietā viņš drosmīgi iegāja Dieva tuvumā un lūdza pēc žēlastības.
Nehemijas grāmatas pirmā nodaļa ir gandrīz pilnībā veltīta viņa lūgšanai. Ja mēs pievēršamies grāmatas pēdējai nodaļai, tad ieraudzīsim, ka pēdējie panti arī ļoti līdzinās lūgšanai. Viss, kas atrodas pa vidu, tādā veidā, ir kā brīnišķīga atklāsme par to, kā Dieva izredzētais kalps izlej savu sirdi Visuvarenā priekšā. Tā arī tam ir jābūt, jo lūgšana ir ļoti svarīga atslēga mūsu varoņa panākumu sapratnei. Nehemijas grāmatā mēs viņu redzam, kas lūgšanā nokritis ceļos Dieva priekšā, vismaz, vienpadsmit reizes.
Īstais uzvarētājs aug tajā laikā, ko viņš pavada vienatnē ar Dievu. Viņš saņem enerģijas lādiņu visai dienai nevis no brokastīm, bet gan lūgšanu istabā.
Viņam lūgšana ir daudz svarīgāka par ēdienu, jo tieši lūgšana dod viņam spēku kalpot Dievam, un pirms viņš ķeras klāt varenu lietu izpildei priekš Dieva, viņš no sākuma pavada laiku lūgšanā ar Viņu.
Dievs nelietos cilvēku, kuram patīk sevi paaugstināt citu cilvēku priekšā. Viņš izvēlas tos, kuri pavada laiku Viņa žēlastības troņa priekšā.
Jebkura cilvēka lūgšanu dzīvi var nosaukt par lakmusa papīru, kas nosaka viņa garīgo raksturu. Īsti panākumi atnāk nevis pateicoties tam darbam, kuru mēs izpildām visiem redzot, bet pateicoties dzīvei, kuru mēs dzīvojam, kad mūs neviens neredz. Neviens cilvēks nevar būt veiksmīgs Dieva lietās, ja viņš ir pasīvs lūgšanu dzīvē. Neatkarīgi no jūsu dāvanām un talantiem, neatkarīgi no tā, kam Dievs jūs ir aicinājis, pilnīgas uzvaras noslēpums ir panākumos, kurus jūs sasniedzat klusumā. Pats svarīgākais jūsu aicinājuma aspekts ir jūsu lūgšanu dzīve.
Mēs visi esam aicināti lūgšanai. Ne katrs var būt sludinātājs vai misionārs, bet visi iemanto privilēģiju lūgt.
Nehemijam lūgšana bija tikpat dabīga lieta, kā elpošana. Un tad, kad viņš saskārās ar pašu lielāko pārbaudījumu savā dzīvē, viņš uzreiz vērsās pie Kunga.
Lesters Samrels