“Un kad viņš apspriedās ar tautu, tad viņš nolika dziedātājus Tam Kungam, lai tie dziedātu Kungu un slavētu Viņu savās svētajās (priestera) drēbēs tad, kad viņi izgāja karavīriem priekšā, sakot: slavējiet Kungu, jo Viņa žēlastība, mīlestība un laipnība ir mūžīgi” (2.Laiku grāmata 20:21 no paplašinātā Bībeles tulkojuma).
Slavēšana pirms uzvaras!
Uzskatāmu piemēru tam jūs varat atrast 2.Laiku grāmatā, 20.nodaļā. Šeit Bībele runā par to, ka pret Izraēlu nāca milzums pulks. Izraēla armija bija tik maza, ka viņi vienkārši nezināja, ko darīt. Tāpēc viņi gavēja un lūdza līdz tam brīdim, kamēr nesaņēma vārdu no Dieva. ” Nebaidieties un neesiet izmisuši šī milzīgā pulka dēļ, jo tā nav jūsu kauja, bet Dieva”.
Ziniet, ko viņi izdarīja kā atbildi uz šo vārdu? Viņi sapulcināja slavēšanas kori! Viņi iecēla dziedātājus un slavētājus un nolika tos armijas priekšā! Un Bībele saka, ka, tad kad šis koris sāka dziedāt, Kungs izraisīja nevienprātību starp tiem, kas sacēlās pret Jūdu, un viņi tika sakauti.
Kad viss beidzās, tad izrādījās, ka neviens Izraēlietis nebija gājis bojā – un neviens no ienaidniekiem neizdzīvoja. Turklāt, kad viņi atnāca savākt laupījumu, tad viņi atrada tik daudz lopus, labumus, apģērbu un citus dārglietas, ka viņiem bija nepieciešamas veselas trīs dienas, lai to visu pārvestu mājās.
Lūk tā ir uzvara! Bet viss sākās ar slavēšanu.
Vai jums ir vajadzīga šodien tāda uzvara? Tad piecelieties un sauciet: “Slava!” Beigu beigās, jūs atradīsieties tieši tādā pašā situācijā, kā tie Izraēlieši. Pret jums ir iznākusi vesela armija, bet Jēzus to jau ir uzvarējis. Viņš uzvarēja šo cīņu priekš jums tajā rītā, kad augšāmcēlās no mirušajiem.
Jums atliek tikai uzticēties Viņam un sākt slavēt. Sāciet slavēt un pielūgt Viņu šodien. Runājiet šo slavu, dziediet to, pasludiniet to sava ienaidnieka acu priekšā. Tiklīdz viņš izdzirdēs to, tad sapratīs, ka viņam nav nekādas izredzes pretoties.
2.Laiku grāmata 20:1-22
Glorija Koplenda