Kad tu esi piedzimis no Dieva, vai kad Dievs piedzima tevī, un kļūsti par dzīvu dvēseli, lai piepildītu pārliecību par Dieva Gara dzīvi – uzreiz uz tavas jaunpiedzimšanas sliekšņa atnāk vīzija par to, kādai jābūt tavai dzīvei.
Jautājums ir tajā, kur tu uzdrošināsies iet ar šo vīziju? Vai tu turēsies pie tā, ko Svētais Gars tev atklāja? Vai tu tici, ka nekad to nepazaudēsi, bet turpināsi dzīvi, kas veltīta Dievam, dzīvojot sadraudzībā un vienotībā ar Viņu?
Es ļoti vēlos, lai Dievs mūs apveltī ar tādu svaidījumu, lai jūs nebūtu apmierināti, līdz sajutīsiet, ka jūsu ķermenis ir Svētā Gara ugunī. Vēl nav par vēlu ietērpties Dieva bruņojumā. Viņš vēlas, lai mēs zinātu, ka mēs esam pieskārušies tikai Svētā Gara malai, Kura spēks var iet pāri malām.
Kad Jēzus bija uz zemes, tad bērni reiz kliedza, godinot Viņu, bet mācekļi tos norāja. Bet Jēzus atbildēja: “Es jums saku: ja šie klusēs, tad akmeņi brēks” (Lūkas 19:40).
Ja mēs neļausim Dievam mūs piepildīt ar Sevi, Viņš izvēlēsies kādu citu. Ja mēs nepiekrītam Viņa gribai, tad atradīsies kāds cits, kurš piekritīs. Dievs var pacelt citus, lai piepildītu Viņa pavēles.
Lai jūsu lūgšana ir līdzīga Jesajas lūgšanai: “Redzi, es esmu še, sūti mani!” (Jesajas 6:8).
Smits Viglsforts