Sliktas domas nāk no velna. Sātans pats nezina, ko jūs vēlaties. Dievs to slēpj no viņa. Tikai Dievs var “izpētīt sirdi” un “pārbaudīt īkstis” (Jeremijas 17:10), bet neļauj iejaukties ienaidniekam. Neviens jūs nepazīst tā, kā pazīst Dievs. Velnam nekad nebūs tāda iespēja, kā Dievam.
Ko tad dara sātans? Pirmkārt, atcerēsimies, ka viņš atnāca pie Jēzus. Un nekam no tā ļaunā, ko piedāvāja velns, nebija vietas mūsu Kungā (Mateja 4:1-11). Velns atnāca, bet neko neatrada Viņā (Jāņa 4:30). Kad tad velns var atrast kaut ko jūsos? Tad, kad viņš piedāvā savu domu apmaiņā pret jūsējo. Taču ja jūs esat brīvi un attīrīti ar Jēzus asiņu palīdzību, velns jūsos neko neatradīs. Lai gan ir labi, ja jūs sarūgtina tas, ka viņš jums liek slikti domāt; ļaunāk – ja tas jūs vispār neuztrauc. No tā sargieties!
Pieņemsim, viņš nepārtraukti uzveic tevi. Vai ir iespējams atrast kaut kādu veidu, lai uzvarētu viņa uzbrukumus? Protams. Bet kā? Vienkārši sakiet viņam: “Vai tad Jēzus neatnāca miesā uz zemes?” Un ļaunais atbildēs: “Nē”. Neviens dēmoniskais spēks ellē vai ārpus tās robežām nekad neatzīs Jēzu miesā nākušu. Tāpēc, tiklīdz izdzirdēsiet viņa pretīgo atbildi, uzreiz aizliedziet viņu ar vārdiem: “Prom no manis, sātan! Es aizliedzu tevi Jēzus Vārdā” (1.Jāņa 4:2-4). Cik brīnišķīgi, ka Dieva bērni var būt stipri, brīvi, svētīti, var dzīvot uz zemes un būt Kunga attīrīti.
Vai jūs ticat, ka jūs varat kļūt kā Viņš? Nenolaidiet rokas! Nedzīvojiet pēc saviem standartiem, pretējā gadījumā jūs tiksit ievainoti. Dzīvojiet pēc Kunga standartiem, kas veic Savu darbu jūsos, paļaujieties uz Viņu.
“Katrs, kam ir šī cerība uz Viņu, šķīsta sevi pašu, kā Viņš ir šķīsts” (1.Jāņa 3:3).
Jūsos ir spēja uzvarēt ikvienu grēku un ļaunu domu.
Smits Viglsforts