Manuprāt labākais jautājums, ko šodien varam likt sev priekšā – tas pats, kuru uzdeva Pāvils, kad Jēzus viņam parādijās ceļā uz Damasku: “Kungs! Kas man ir jādara?”. Pats svarīgākais šodien ir zināt to vietu, kur Dievs grib, lai mēs būtu, jo to ir tik viegli izdomāt ar savu prātu. Bet Svētā Gara plāni atšķiras no mūsējiem. Es ticu Kristus prātam un mums jābūt tik ļoti iegremdētiem Svētajā Garā, ka jautājumu: “Kungs! Kas man ir jādara?”, mēs uzdodam katru dienu.
Es biju pieradis pie domas, ka man ir pietiekami redzēt, kā Dievs paveic parastas lietas, bet nesen es ieraudzīju lielus Dieva darbus, kādus jebkad biju redzējis. Tagad es alkstu redzēt arvien lielākus un lielākus Dieva darbus. Lielākais Dieva darbs ir tad, kad ticīgie sapulcējas kopā, lai slavētu Kungu, tad viņi tik ļoti iegremdējas Dievā, ka mēs redzam brīnumus un zīmes Kunga Jēzus vārdā. Kad Dievs mūs paņem savā aizbildniecībā, mēs maināmies Viņa spēka un varenības ietekmē. Dieva plānos ir pārvērst visu pasauli, un Viņš var to izdarīt, ja vien mēs Viņam nepretosimies.
Reiz, kad es biju strupceļā un Dievs man palīdzēja no tā izkļūt, es jutu, ka vairs nekad nedrīkstu šaubīties Dievā. Mums šeit nav savas vietas, mūsu vieta ir tur – kur Dievs, kur Svētais Gars izpauž Savu spēku un varenību. Esot šajā vietā mēs vienmēr esam iegremdēti Svētajā Garā. Cik tas ir brīnišķīgi!
Draugs, tavas dzīves aizkulisēs ir spēks, kurš var paveikt lietas un notikumus. Tas ir Dieva spēks un tas ir paredzēts tev.
Smits Viglsforts