Marka evaņģēlijs 11:23
“… ja kas šim kalnam sacīs: celies un meties jūrā! – un nešaubīsies savā sirdī, bet ticēs, ka notiks, ko viņš saka, tad viņam tas notiks”.
Jēzus Marka evaņģēlijā māca: “ka notiks, ko viņš saka”. Citiem vārdiem runājot, jums būs tas, ko jūs runājat. Jums būs jūsu vārdi.
Ticība vienmēr izpaužas vārdos. Ticībai ir jātiek atbrīvotai vārdos caur jūsu mutēm. Mēs to redzam daudzās Rakstu vietās. Kad jūs kaut ko runājat, tas rada darbību. Lai to atklātu, es iztērēju daudz laika – sešpadsmit mēnešus, būdams piekalts pie gultas – jo nekad neviens man to nemācīja.
Es nerunāju par tiem vārdiem, kurus jūs izrunājat draudzē vai kad lūdzat. Es runāju par tiem vārdiem, kurus jūs lietojat savā ikdienas dzīvē: vārdi, kurus jūs runājat mājās, jūsu draugiem vai darbā. Šie vārdi, kurus jūs lietojat ikdienā, dara priekš jums trīs lietas:
1.Vārdi, kurus jūs izrunājat, identificējas ar jums.
2.Vārdi, kurus jūs izrunājat, uzstāda jūsu dzīvē robežas.
3.Vārdi, kurus jūs izrunājat, ietekmē jūsu iekšējo cilvēku.
Ja jūs gribat noskaidrot, kur jūs atrodaties, ieklausieties vārdos, kurus jūs runājat. Jūs nekad neizdarīsiet neko vairāk par jūsu vārdiem.
Tas, kas daudzus cilvēkus noved pie sakāves – tā ir Dubultā apliecināšana. Vienu reizi viņi apliecinās vienu, bet nākošajā reizē viņi apliecinās kaut ko citu. Un otrs apliecinājums anulē pirmo.
Iemācieties cieši turēties pie tā, lai runātu vienu un to pašu, kas ir Dieva Vārda robežās. Nekad, nekad nepārstājiet turēties pie labās apliecināšanas! Protams, tas nav viegli.
Bībele saka: “cīnies labo ticības cīņu” (1.Timoteja 6:12). Šajā cīņā jums nāksies cīnīties ar visām jūsu fiziskajām sajūtām: jums būs jāstāv pretī tam, ko tās jums saka. Reizēm jums nāksies cīnīties ar to, ko saka jūsu radinieki un draugi.
Jūsu vārdi ir tik nozīmīgi. Jums tikai tas ir jāapzinās. Tie uzstāda robežas jūsu dzīvē.
Kenets Heigins