Katrai Dienai

BĒGLIS

BĒGLIS

Nedrošība un šaubas neļauj mums iepazīt Dievu. Mēs cenšamies Viņu iespaidot ar saviem darbiem, bet darbi bez Viņa Paša – ir tikai skaista ēkas fasāde bez pamatiem. Tikai caur Dieva iepazīšanu mūsu grēcīgā daba pārvēršas taisnībā. Skrienot un slēpjoties no…

DEBESU EKONOMIKA

DEBESU EKONOMIKA

“(PateicotiesTēvam)…izrāvis mūs no tumsības varas un ievedis Sava mīļā Dēla valstībā.” (Kolosiešiem 1:12,13)Ja, neskatoties uz visiem Bībeles apsolījumiem par uzplaukumu, neskatoties uz visām jūsu lūgšanām, vēl joprojām knapi savelkat kopā galus, tad atbildiet uz tādu jautājumu – kā jūs domājat,…