Pastāv tikai divi pamatprincipi, zināšanas, kuras nepieciešamas labai dzīvei:
1)jūsu ticība;
2)jūsu kalpošana.
Pirmkārt, svarīgi ir tas, kam jūs ticat.
Otrkārt, svarīgi ir tas, ko jūs darāt un runājat.
Jūs esat glābti, lai glābtu citus. “Jo ar sirds ticību panākama taisnība un ar mutes liecību pestīšana” (Romiešiem 10:10).
Ja jūs ticat Jēzum Kristum, jūs tieksieties par Viņu izstāstīt citiem. To darīt – nozīmē liecināt.
Jūsu ticība – tā ir jūsu pārliecība.
Jūsu ticība – tas ir tas, ko jūs runājat balstoties uz savu pārliecību.
Vai Jēzus Kristus priekš jums ir izdarījis kaut ko tik labu, ka jūs nevarat par to klusēt?
Bībeles laikos cilvēki vienmēr bija pateicīgi Kungam par to, ko Viņš izdarīja viņu labā, un viņi steidzās par to izstāstīt visiem, kas viņos klausījās.
Vai esat kādreiz aizdomājušies par to, ka vārds “kristietis” nozīmē “līdzīgs Kristum”?
Par cik Kristus atnāca, lai glābtu grēciniekus un atrastu pazudušos, tad arī mēs esam aicināti būt par dvēseļu iekarotājiem, būt līdzīgiem Kristum. Ja Kristus ir piedzimis mūsos, tas nozīmē, ka Viņš vēlas darīt mūsos un caur mums visu to, ko Viņš darīja, kad dzīvoja uz zemes.
Un tajā pašā laikā simtiem tūkstošu cilvēku, kas apliecina kristietību, nekad nav izjutuši to prieku, kā Kristus iemanto dvēseles caur viņiem. Ir pat priesteri un sludinātāji, kuri nav iemantojuši nevienu dvēseli.
Būt līdzīgam Kristum – tas nozīmē iemantot dvēseles. Viņa mērķis – mūsu mērķis. Viņa misija – mūsu misija. Viņa plāns – mūsu plāns. Viņš atnāca, lai glābtu grēciniekus. Mēs esam aicināti būt līdzīgiem Viņam. Mēs atrodamies šeit, šajā pasaulē, tā paša mērķa dēļ.
Viņš teica: “Es esmu…pasaulē nācis, lai apliecinātu patiesību” (Jāņa 18:37).
Jēzus pavēlēja: “Ej uz lielceļiem un sētmalēm un pārliecini visus nākt iekšā, lai mans nams būtu pilns” (Lūkas 14:23).
T.L.Osborns