Mana māte ar lūgšanu mani ieveda kalpošanā. Es bieži dzirdēju, kā viņa nosauca manu vārdu un lūdza: “Kungs, dari Lesteru par sludinātāju. Mums ir vajadzīgs sludinātājs.”
Būdams mazs zēns, es parasti teicu: “Ak, neklausieties šajā sievietē. Tas vienkārši nav izturams. Es negribu būt nekāds sludinātājs.”
Bet viņa neatlaidīgi turpināja un saņēma to, ko vēlējās.
Kad man bija septiņpadsmit gadi, uz nāves gultas es tiku glābts un kļuvu par Jēzus Kristus Evaņģēlija kalpotāju.
Mūsu valstī ir plaši pazīstams apgalvojums: “Ģimene, kura kopā lūdz, paliks arī kopā.” Mana māte bija šis dzīvais piemērs.
Dievs grib, lai jūs būtu labs piemērs saviem bērniem. Jūs viņiem jūs esat tas paraugs, uz kuru viņi balstīs savu dzīvi. Ja jūs lūdzat, viņi lūgs. Ja cenšaties sekot Kungam pazemībā un patiesībā, arī jūsu bērni jums sekos.
Kad izauga mani dēli, es ar viņiem lūdzu katru vakaru. Taču vienatnē es lūdzu, lai viņi atdotu savu dzīvi Kristum.
Es nelūdzu par viņu panākumiem dzīvē. Es nelūdzu par to, lai Dievs viņus dara par sludinātājiem. Mana māte to izdarīja manis dēļ, bet es nenojautu, ka Dievs mani vadīja darīt to pašu attiecībā pret viņiem. Es teicu Dievam, ka būšu laimīgs, ja mani zēni kļūs par sludinātājiem, bet viss, ko es gribēju, – lai mani bērni izaugtu un sāktu kalpot manam Dievam.
Kungs atbildēja uz manu lūgšanu pāri tam, ko cerēju.
1. Ķēniņu 3:9-12 iet runa par to, ka ķēniņš Salamans lūdza Dievam saprātīgu sirdi, lai “varētu būt soģis pār Tavu tautu un lai varētu atšķirt labu un ļaunu”.
Dievs vareni atbildēja uz viņa lūgšanu, dodot Salamanam ne tikai saprātīgu sirdi, kuru viņš prasīja, bet darīja viņu par gudrāko cilvēku visā cilvēces vēsturē!
Dievs jau ko tādu cilvēces vēsturē ir paveicis, un Viņš to paveiks arī Tev.
Soģu grāmatā 10:9-15 ielenktie izraēlieši pazemīgi lūdz palīdzību Kungam cīņā pret amoniešiem, kuru spēki pārspēja izraēliešu spēkus. Izraēls izsūdzēja savus grēkus, pēc tam prasīja Kungam, lai Viņš dara ar viņiem visu, ko vēlas, tikai lai tos izglābj.
Dievs atbrīvoja viņus no ienaidniekiem. Viņš ne tikai tiem deva aizsardzību, bet deva tiem arī pārdabīgu drosmi un spēju sagraut milzīgo amoniešu armiju.
Tas ir tas, kas notika ar mani. Es lūdzu Kungam, lai Viņš ar Savu vadību palīdzētu maniem zēniem būt uzticamiem kristiešiem. Atbildē uz manu lūgšanu Visuvarenais Tēvs man deva trīs labās rokas, kuras palika manā kalpošanā un ar to ļaujot sasniegt tādas virsotnes, kuras nespētu sasniegt neviens sludinātājs bez palīdzības no malas.
Turklāt tagad Kungs man dod pārsteidzošus, dievbijīgus mazdēlus un mazmeitas, kuri stājas cīņā kopā ar mani!
Es esmu tik svētīts!
Lesters Samrels