Dievs ir devis privilēģiju dzīvot dzīvi Jēzū Kristū, kura ieņem daudz augstāku vietu, nekā parasta cilvēka dzīve. Tie kuri grib būt parasti un dzīvot zemākā līmenī, var to darīt. Bet kas attiecas uz mani, es tā nedzīvošu! Jo mums ir tas pats svaidījums, tā pati greizsirdība, tas pats Svētā Gara spēks, kas bija apustuļiem. Mums ir tas pats Dievs, Kuram kalpoja Ābrahāms un Elija. Un mēs nedrīkstam neizmantot jebkuru žēlastības dāvanu. Dāvanām ir jāizpaužas atbilstoši tam, kā Dievs mūs lietos.
Stefans bija parasts cilvēks, kurš kļuva varens zem Svētā Gara svaidījuma, līdz viņš kļuva par lielāko apustuļu vidū: “Bet Stefans, pilns ticības un spēka, darīja brīnumus un lielas zīmes tautā” (Apustuļu darbi 6:8).
Kad mēs arvien vairāk iedziļināmies Dievā, Viņš palielina mūsu svaidījumu, un mūsu priekšā it kā atveras jaunas durvis. Un es nebrīnos, ka šis cilvēks, kurš bija izredzēts, lai kalpotu pie galdiem, vēlāk tika aicināts daudz augstākā līmenī. Ak, ja mēs varētu tikt pamodināti, lai ticētu Viņa Vārdam, lai saprastu Gara prātu. Ir iekšējās tīrības un nevainojamības vieta, kur mēs varam redzēt Dievu. Stefans bija parasts cilvēks, kā tu un es, bet viņš bija tādā vietā, kur Dievs caur viņu varēja tā darboties, ka viņš varēja visu izmainīt savā priekšā. Viņš sāka no visneievērojamākās vietas un pabeidza slavas virsotnē. Mīļais, lai tev ir drosme ticēt Kristum!
Smits Viglsforts