Brīnišķīga liecība par to, ka es biju Dieva liesmas mēle, kad ceļoju no Ēģiptes uz Itāliju. Tā ir pilnīga patiesība, ko es jums stāstu – uz kuģa un vispār visur, kur Dievs bija ar mani. Viens vīrietis uz kuģa pēkšņi nokrita zemē; viņa sieva bija šausmīgā stāvoklī, tāpat kā, šķiet, arī pārējie, kas bija tuvumā.
Kāds teica, ka viss ir beidzies, bet būt liesmai – nozīmē būt dzīvajā Jēzū!
Mēs esam pēdējie autsaideri, ja mums vajag lūgt par spēku, ja mums ir jāgaida, līdz sajutīsim kādu Viņa klātbūtnes zīmi. Kristība Svētajā Garā jūs apbruņo priekš jebkurām steidzamām vajadzībām. “Bet jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums…” (Apustuļu darbi 1:8). Jums iekšienē ir milzīgs spēks, nekā tas, kas ir pasaulē (1.Jāņa 4:4). Ak, mums ir jāpamostas no neticības uz drosmi priekš Dieva!
Tad es Jēzus vārdā aizliedzu velnam darboties, un par šī vīra sievas un viņa paša izbrīnu, viņš varēja piecelties. Viņš teica: “Kas tas bija? Neko tādu iepriekš nebiju jutis”. Tas ir tāpēc, ka Dieva spēks viņu satricināja no matu galiem līdz pat papēžiem. “…uzstājies laikā, nelaikā…” (2.Timoteja 4:2). Dievam priekš mums ir vara pār visiem velna spēkiem – pār visu ienaidnieka spēku. Tāpēc mēs varam dzīvot tādā vietā, kur godība ir pārpilnībā! Dievs mums runā caur brīnišķīgo vārdu vēstulē Ebrejiem 1:3: “Tas, būdams Viņa godības atspulgs un būtības attēls, nesdams visas lietas ar Savu spēcīgo vārdu un izpildījis šķīstīšanu no grēkiem, ir sēdies pie Majestātes labās rokas augstībā”.
Jēzus mājo mūsu miesā, Viņš atspoguļo Dieva tēlu un nonāca mūsu vājībās lai pārveidotu mūs dievišķā tēlā, lai ar Viņa varenības spēku mēs varētu ne tikai uzvarēt, bet baudīt to, ka mēs esam vairāk, kā uzvarētāji.
Svētā Gara kristība nonāca tā dēļ, lai, kā minimums, aprītu visu manu dzīvi. Tā ir apstiprinājusi Jēzu par Ķēniņu, un nekas nevar pastāvēt Viņa svētajā klātbūtnē, kad Viņš ir nolikts par Valdnieku. Viss izgaisīs Viņa priekšā.
Smits Viglsforts