Jāņa 14:16
“Bet Aizstāvis, Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs Manā Vārdā, Tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko Es jums esmu sacījis”.
Svētā Gara mērķis – iemācīt jums visu un izpaust Sevi caur jums. Svētais Gars, Kurš ir Svaidījums, Kurš ir Skolotājs, Kurš ir Dievs – dzīvo jūsos.
Apzinieties to!
Vai Svētais Gars zina visu? Jā, protams, Viņš taču – Dievs! Viņš ir Dievs, Kurš bija vēl pirms pasaules radīšanas, un zināja par visu, kas notiks. Viņš zina visu no sākuma un zina, kā viss beigsies. Viņš zina katru cilvēku, ar kuru jūs jebkad tiksieties un sarunāsieties. Viņš zina katru situāciju, kurā jūs nokļūsiet. Kāpēc? Jo Viņš – Dievs, un Viņš zina par visu. Tas ir Pats Dievs, Kurš zina par katru cilvēku, katru situāciju, katru problēmu, katru jūsu dzīves detaļu – apmeties un dzīvo jūsos. Pavisam un neatgriezeniski ir iemājojis jūsos! Tāpēc jūsos atrodas atbildes uz jebkuru jums apkārt esošo vajadzību. Viņš zina katru cilvēku, kuru jūs sastapsiet savā dzīves ceļā. Viņš zina, kas tieši šim cilvēkam ir vajadzīgs.
Bet tagad atbildiet uz šādu jautājumu: “Vai Dievs grib runāt ar cilvēkiem? Vai Viņš grib palīdzēt cilvēkiem? Vai Viņš grib pievērst Sev cilvēkus?” Jā! Dievs neuzgriež muguru nevienam cilvēkam. Tie ir cilvēki, kas uzgriež muguru Viņam. Bet Dievs nekad nevienam cilvēkam neuzgriež muguru. Viņš zina katru situāciju, un zināja vēl pirms tam, kad bija radīta pasaule. Un par cik Dievs mājo jūsos, tad katrs cilvēks, ar kuru jūs satiekaties, nav nejaušība, tā nav tikšanās nejaušu apstākļu sakritības pēc. Viņš zināja, ka kādam pārsprāgs riepa un jūs apstāsieties viņam palīdzēt. Jūs domājat, ka jūs vienkārši palīdzat viņam nomainīt riepu, bet tas tā nav. Tā ir Dievišķa tikšanās tā dēļ, lai Svētais Gars tiktu izpausts tā cilvēka dzīvē. Es jums garantēju, ka šim cilvēkam ir daudz lielākas problēmas, nekā caura riepa. Mums ir jāiemācās skatīties dziļumā, bet ne uz to, kas ir virspusēji. Mums ir jāiemācās ieraudzīt cilvēka reālo vajadzību.
Karijs Bleiks