Laulība – “trīskārša virve”, derība starp vīrieti, sievieti un Dievu. Derība prasa upurus; pretējā gadījumā tā nav derīga. Upuris, uz kura balstās kristīgās laulības derība, ir Jēzus Kristus nāve par mums. Viņš ir tas upuris, caur Kuru, ticībā, vīrietis un sieviete var stāties laulības attiecībās tā, kā Dievs Pats to ir noteicis. Kristīgās laulības derība tiek noslēgta krusta pakājē.
Šo attiecību nodibināšanai ir trīs secīgi posmi:
Pirmais – par upuri tiek pienesta dzīve. Katrs savu dzīvi upurē otram. Vīrs, skatoties uz Kristus nāvi pie krusta, saka: “Šī nāve bija arī mana nāve. Kad es izgāju cauri krustam, es nomiru. Tagad vairs es nedzīvoju sev”. Līdzīgi arī sieva, skatoties uz krustu, saka: “Tā nāve bija arī mana nāve. Kad es izgāju caur krustu, es nomiru. Tagad vairs es nedzīvoju sev”. No šī brīža neviens vairs neko neslēpj no otra. Viss, kas pieder vīram, pieder sievai. Un viss, kas pieder sievai, pieder vīram. Nekas netiek slēpts vai aizturēts. Tā ir pilnīga savienošanās, nevis partnerība.
Otrais – šīs nāves dēļ nāk jauna dzīve. Katrs tagad piedzīvo šo jauno dzīvi otrā un caur otru. Vīrs saka sievai: “Mana dzīve – tevī. Es dzīvoju savu dzīvi tevī. Tu esi tā atspulgs, kas es esmu”. Līdzīgi tam arī sieva saka vīram: “Mana dzīve – tevī. Es dzīvoju savu dzīvi caur tevi. Tu esi tā atspulgs, kas es esmu”.
Trešais – derība tiek vainagota ar fizisko savienību, kas nes augļus, kas ir turpinājums tai jaunajai dzīvei, ar kuru laulātie ir gatavi dalīties savā starpā. Derība noved pie upurējošas un auglīgas dzīves; nedalīta dzīve paliek sterila un neauglīga.
Šāda pieeja laulībai, raugoties no derības skatu punkta, ļoti atšķiras no vairuma mūsdienu cilvēku, kas dodas laulībā. Pamatā mūsdienu kultūras attieksme ir šāda: “Ko es no tā iegūšu? Kāds labums man no tā būs?” Šādas attiecības ir lemtas neveiksmei. Tas, kas dodas laulībā kā derībā, tas nejautā: “Ko es varu saņemt?” Drīzāk viņš jautā: “Ko es varu dot?” Un uz šo jautājumu viņš pats sniedz atbildi: “Es atdodu savu dzīvi. Es to upurēju tevis dēļ, un tad es iemantošu jaunu dzīvi tevī”. Tas vienādi skara abas puses – gan vīra, gan sievas. Tas patiešām ir īstas dzīves, patiesas laimes un īstas mīlestības noslēpums.
Šajās jaunajās savstarpējās attiecībās katrai pusei ir jāsniedz savs īpašs ieguldījums.
Dereks Prinss