Ikviens, kurš vēlas sevi saprast pilnībā, nevis tikai virspusēji, bet dziļi un vienkopus, neskatoties uz visiem saviem dvēseles traucējumiem un nepārliecību, šaubām un pat vājumu un grēcību, ir jāmeklē patiesība Kristū.
Saskaņā ar Atklāsmes grāmatu (1:8) Jēzus ir cilvēciskās vēstures Alfa un Omega.
Svētais Gars atklāj Rakstus un atklāj Tēva gribu tiem, kuri ir godīgi pret Dievu. Šiem cilvēkiem Viņš dos patiesību. Jēzus, kā iejūtīgs un uzmanīgs skolotājs, pacietīgi atbildēja bagātajam jauneklim, aizvedot to līdz patiesībai.
“Tik viens ir Labais, – teica Jēzus Mateja evaņģēlijā (19:17). – Bet ja tu gribi ieiet dzīvībā, tad turi baušļus”.
Marka evaņģēlijā (10:18) Jēzus atbilde ir noformēta savādāk: “Kāpēc tu Mani sauc labu? Neviens nav labs kā vienīgi Dievs.”
Pirms atbildēt uz jaunekļa jautājumu, Jēzus vēlējās dot viņam skaidru priekšstatu par to, kāpēc Viņš uzdeva Savu jautājumu. Jēzus norādīja viņam un mums visiem, ka patiesā atbilde uz jautājumu: “Ko man būs darīt, lai iemantoju mūžīgu dzīvību?” – var atrast, tikai atdodot mūsu prātu un sirdi Dievam vienam, Kurš ir labs.
“Ak, – saka cilvēki. – Tas no mums prasa pārāk daudz!”
Viņi saglabā savas tiesības darīt visu, ko viņi grib. Un tāpēc viņi nepamana patiesību un turpina iet tur, kur var sameklēt viņiem tīkamas glaimojošas atbildes, kuras dod tiem pamatu iegūt apmierinājumu no dzīves grēkā.
Bet sātans uzreiz klāt ar saviem pakaļdarinājumiem. Viņš tos nomierina, pārliecinot, ka pastāv daudz patiesības. Viņš mierina viņus ar glaimiem, ka viņi var būt tikpat gudri, kā Dievs, un dot personīgās atbildes uz visiem jautājumiem.
“Protams, – čukst sātans, – tu vari darīt visu, ko gribi, visu, ko uzskati par pareizu. Jā, jā, pastāv daudz ceļi
U uz patiesību.”
Piedodiet, bet tā jūs neko nesasniegsiet.
Jēzus viens ir Ceļš, Patiesība un Dzīvība, saskaņā ar manu un jūsu Bībeli. Mēs nevaram citādāk atnākt pie Tēva, kā tikai caur Viņu. Jēzus ir durvis. Kad mēs klauvējam, tās atveras. Mēs nevaram iekļūt Viņa Valstībā caur sienu vai ielīst pa logu. Mēs nevaram nokļūt caur skursteņa caurumu. Mēs varam ieiet tikai caur Viņu.
Tas ir tas, kā atšķiras kristietība no islāma vai budisma, vai hinduisma. Ja jūs esat tik dumji un naivi, ka rakņājaties šajās pagānu teoloģijās, jūs uzzināsiet, ka viņiem ir ļoti daudz kopēja ar kristietību. Viņiem ir tik daudz kā kopēja, ka daudzi nekristieši pasludina, ka galu galā būs viena pasaules reliģija, kurā tiks sapulcināti no visām ticībām.
Pēc būtības tā jau ir. Tā ir New-Age kustība, miksējums no misticisma un fokus-pokus no vietējām amerikāņu māņticībām, seniem slepeniem kultiem, spiritisma, burvestībām un Eiropas un Āzijas vecajām reliģijām. New-Age pasludina, ka ir atradusi jaunu gudru ceļu, lai katrs no mums kļūtu par mazu dievu un sasniegtu personīgo apgaismību un pestīšanu. Tie ir meli.
Mūsu glābšana ir iespējama tikai caur Jēzu Kristu. Un šī patiesība pauž mūsu kristīgo ticību pretēji visām citām.
Galvenais ir tajā, ka citas reliģijas ir pakaļdarinājumi, sātana izdomātas, lai pavedinātu cilvēci uz melīgu pasauli, melīgu cerību un melīgu drošību.
Jēzus – vienīgais ceļš.
Ikviena padziļināta patiesības meklēšana atrod Vienu absolūtas patiesības Avotu – mūsu Visuvareno Dievu, mūsu Radītāju, visa Avotu, kas vien eksistē.
Lesters Samrels