Ir jāatzīst, ka, gan bagātība, gan nabadzība var kalpot kā ļaunuma avots. Viss ir atkarīgs no mūsu sirds stāvokļa. Tāpat ir jāpiekrīt tam, ka, lai Dieva galvenais darbs tiktu izpildīts, ir vajadzīgi kristieši, kuriem Dievs var uzticēt atbildību pareizi rīkoties ar bagātību.
Mums ir jāiemācās tas, kā ar pateicību pieņemt Dieva svētības un izlietot tās citu labā, izvairoties no lepnuma kārdinājumiem vai nepareizi izlietojot naudu. Pareiza attieksme pret Dieva svētībām ir viena no svarīgākajām.
Daudzi cilvēki saka: “Es labāk būšu nabags, paliekot garīgs un pazemīgs. Ja man uzradīsies nauda, es varu kļūt lepns un iekrist grēkā”. Vai jūs arī domājat līdzīgā veidā?
Tieši šādu tradicionālo mācību es uzskatu par vienu no visļaunākajiem maldiem.
Velns lieto daudzums viltus triku, lai iedvestu cilvēkiem nepareizu priekšstatu par naudu. Viņš pastāvīgi slavina nabadzību un slavē nabadzīgos. Viņš apvaino cilvēkus, kuri ir uzplaukuši, lepnumā un augstprātībā. Viņš aplaudē nabadzīgajiem un slavē viņu pazemību. Viņš izkropļo Rakstus, tiecoties nosodīt veiksmīgus cilvēkus.
Tādā veidā, velns notur Evaņģēlija izplatību.
Kristiešu skatījums uz finansiālo svētību ir atkarīgs no cilvēka attieksmes pret naudu un no tā, kā šī nauda tiek izlietota.
Ja jūs mīlat naudu un tiecaties to uzkrāt, ja jūs liekat cerības uz bagātību (Marka 10:24), vai arī jūsu sirds pieķeras bagātībai, tad uzplaukums būs jums par slazdu.
“Nu tad, bagātnieki, raudiet un vaimanājiet par tām nelaimēm, kas jums nāk virsū. Jūsu bagātība ir sapuvusi, un jūsu drēbes ir kodes saēdušas, jūsu zelts un sudrabs ir sarūsējis, un viņu rūsa būs jums par liecību un saēdīs jūsu miesas kā uguns. Jūs esat sev mantas krājuši pēdējās dienās” (Jēkaba 5:1-3).
Bet, kad jūs skatāties uz naudu kā uz personīgo svētību, kā uz līdzekļiem, kuri nepieciešami Kunga pēdējās derības piepildīšanai – sludināt Evaņģēliju “visai radībai”; kad jūs kļūstat par Dieva partneriem tā dēļ, lai finansiāli uzplauktu un dzīvotu dzīvi pārpilnībā, kuru jums vēlas dot Jēzus (Jāņa 10:10); kad jūs vēlaties izplatīt Labo Vēsti pa visu pasauli, jūs varat būt pārliecināti tajā, ka Dievs vēlas jums dāvāt materiālo pārpilnību.
T.L.Osborns