46

Ticība, kas uzvar (Smits Viglsforts)

Ticēt – nozīmē uzvarēt. Es esmu visu apsolījumu mantinieks, jo es ticu.
Tas ir milzīgs mantojums. Es uzvaru, jo es ticu patiesībai, un patiesība mani dara brīvu. Kristus ir mūsu ticības sakne un avots; jo Viņš ir tajā, kam mēs ticam un tas īstenojas.
Nekādas svārstīšanās. Lūk,  princips: tas, kurš tic, ir ticis skaidrībā. Precīza ticība, atnes precīzu pieredzi un noteiktu apliecināšanu.
Nav robežu tam spēkam, kuru Dievs var dot tiem, kuri sauc uz Viņu ticībā, jo Viņš ir bagāts visiem, kuri piesauc Viņu.
“Jo Tam, kura dēļ viss ir un caur ko viss ir, kas daudz bērnu vada uz godību…” (Ebrejiem 2:10) Kad tava lūgšana ir balstīta uz vienkāršiem ticības principiem, tad nekas tev nebūs neiespējams. Saknes princips šai uzvarošajai dievišķajai ticībai cilvēka sirdī ir Kristus.

Nākamais solis

Ikvienam ir nākamais solis, ieskaitot piederības vietu, iespēju kaut ko mainīt un veidu, kā pilnveidoties garīgajā ceļojumā.

Kas ir Jēzus?

Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību, jo Dievs Savu Dēlu nav sūtījis pasaulē, lai Tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur Viņu tiktu glābta.

Jāņa 3:16

Tiešraides ik svētdienu no draudzes nama

Ja dažādu iemeslu dēļ neesi spējīgs apmeklēt mūsu draudzi, mēs piedāvājam iespēju skatīties slavēšanu un dievkalpojumu tiešraidē.