Senajā klasiskajā grieķu valodā bija trīs vārdi, kas apzīmēja mīlestību: eross, kas līdz Jēzus atnākšanai bija saistīts ar fizisko maņu uztveri; storge, kas nozīmēja attiecību veidu starp ģimenes locekļiem un fileo-draudzīgas attiecības.
Agape, pirmo reizi atrasta grieķu Septuagintā – pirmais ebreju rakstu (mūsu Vecās Derības) tulkojums citā valodā. Apmēram trīssimt gadus pirms Jēzus, grieķu valoda jau bija kļuvusi par plaši lietotu kopīgu valodu. Daudzi ebreji dzīvoja svešās pilsētās, kur pārsvarā runāja grieķu valodā, un ebreju teologi Aleksandrijā un Ēģiptē tulkoja grieķu valodā.
Taču Septuagintā vārds agape tika lietots tikai, lai apzīmētu Dieva mīlestību pret cilvēku. Senās grieķu valodas eksperti saka, ka agape bija jauns vārds, ko sāka plaši lietot tikai pēc Jaunās Derības kristietības rašanās. Šis vārds nenozīmē emocionālu mīlestību, bet mīlestību, kas ir rezultāts pieņemtajam lēmumam, brīvas gribas akts.
Mīlestība bez došanas nav mīlestība. Jāņa 3:16 saka: “Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis (agape), ka Viņš atdeva…” Šis ir mīlestības veids, ar kuru daudziem vajadzētu mīlēt vienam otru, kura dod citiem to, kas viņiem ir vajadzīgs, bet nevis tāda mīlestība, kura pieprasa no citiem to, kas ir vajadzīgs jums.
Mums pašiem sevi ir jāatdod mīlestībā, un ja mēs to darīsim, mēs būsim lieliski uzvarētāji Kungā Jēzū Kristū.
Nesen Kungs man teica šādus vārdus: “Esi agresīvs. Neuzgriez muguru. Neesi vājš. Tiecies uz priekšu. Atklāj manu diženumu un varenību. Atklāj Manu mīlestību un izlej to pār ļaudīm, lai cilvēki ierauga, ka tu esi īsts”.
Ja kāds sludina vai pat vienkārši liecina par Kungu, un nav iespējams pateikt, vai tas, par ko viņš runā, ir viņa dzīves realitāte, tad cilvēki nenāk pie Tā Kunga. Jums ir jārunā par Dieva mīlestību, kura izpaužas jūsu dzīvē.
Dievs vēlas, lai mēs mīlētu savas pilsētas, savas valstis, savu tautu un visu pasauli. Nevis sociālo sistēmu uz zemes, nevis sociālo kārtību, bet cilvēkus, kuri dzīvo šajā pasaulē.
Lesters Samrels