Es paskatījos uz Gudrību, kas mani pagrieza tā, lai es atkal varētu redzēt Lielo Tiesas Zāli. Es biju pārsteigts, redzot pie labās rokas no sevis visus tos, ko biju iepriekš saticis. Vēl vairāk biju pārsteigts, cik godības pilni tie tagad izskatījās. “Viņi nav izmainījušies, – teica Gudrība. – Tu esi izmainījies. Tavas acis ir atvērušās, lai redzētu vairāk nekā tu spēji redzēt iepriekš. Jo skaidrāk tu spēj Mani saskatīt, jo vairāk tu spēsi Mani saskatīt citos.”. Es paskatījos uz apustuli Pāvilu. Viņš izskatījās tik majestātisks, ka nav iespējams to aprakstīt. Viņam bija tik liela vara un cieņa, bet tajā pašā laikā apveltīts ar tādu pazemību, ka esmu pārliecināts, pat cilvēks ar viszemāko izcelsmi vai grēcinieks justos komfortabli viņa tuvumā. Mani piepildīja vēlēšanās būt tieši tādam pašam, kā viņš. Tad es paskatījos uz citiem un sajutu, it kā viņi būtu paši tuvākie radinieki un draugi, kādus jebkad esmu pazinis. Nav iespējams aprakstīt, kā es tos mīlēju un zināju, ka viņi mīlēja mani. Neviena draudzība uz zemes nespēja līdzināties šai. Pati labākā draudzība uz zemes bija kā ēna, salīdzinot ar šo. Nebija nekādas sāncensības, stāvokļu vai goda meklēšanas. Ikviens pilnīgi pazina otru, bet mīlestība bija jebkuras domas avots. Pavadīt mūžību šādā ģimenē bija kaut kas vairāk, nekā es to spēju aptvert. Es izmisīgi vēlējos viņus visus paņemt līdzi, bet zināju, ka viņi nevarēja pamest savu pašreizējo vietu. Gudrība atkal atbildēja uz manām domām: “Viņi būs ar tevi, jo Es esmu ar tevi. Atceries, viņi – lielais liecinieku mākonis. Pat tad kad tu neredzi viņus, viņi ir tik pat tuvu pie tevis, kā tagad. Visi, kas ir kalpojuši Man no paša sākuma – viena miesa, un viņi tāpat būs ar tevi tajā, kam ir jānāk, bet Es būšu tevī”. Man bija jautājumi, kā tas, ko mēs piedzīvosim mūžībā, var būt labāks par to, kas bija tieši šeit, Tiesas Zālē. Tiesa nāk pār katru domu. Tā nebija notiesājoša tiesa, bet gan atbrīvojoša, ja nebija kādi centieni kaut ko noslēpt. Brīvība nāca visā, kas tika apgaismots, tāpēc šeit bija katra sirds vēlme atklāt savus netikumus. Mīlestība bija tik liela, ka es zināju, ka viss tiks apklāts un padarīts taisns. Riks Džoiners