“Jo, ja jau viena cilvēka pārkāpuma dēļ nāve caur šo vienu kļuvusi par valdnieci, cik daudz vairāk tie, kas saņēmuši žēlastības un taisnības dāvanas pārpilnību, kļūs dzīvības valdnieki caur šo vienu Jēzu Kristu!” (Romiešiem 5:17).
Tas nozīmē, ka tajā brīdī, kad mēs pieņemam Jēzu Kristu, Dievs kļūst par jūsu taisnību. Tā ir “taisnības dāvana”.
Tas nozīmē, ka katrs no mums, kas ir jaunpiedzimis, iegūst ķēnišķo cieņu, un Dievs mūs aicina valdīt kā ķēniņiem un ķēniņienēm dzīvības valstībā. Pagātnē mēs bijām garīgās nāves valstības pilsoņi. Taču tagad mēs esam pārgājuši no nāves valstības, no sātana pasaules, dzīvības Valstībā, pārdabīgajā, garīgajā debesu pasaulē.
Lūk jums daži svarīgi fakti. Cilvēks nekad nav bijis vergs. Viņš nebija radīts verdzībai. Viņš bija radīts, lai valdītu kā ķēniņš zem Dieva vadības. Ķēnišķā personība bija radīta pēc Dieva tēla un līdzības – cilvēks bija radīts līdzīgs Dievam pēc savas taisnības, lai viņš varētu atrasties Dieva klātbūtnē bez mazvērtības sajūtas.
“Kas gan ir cilvēks, ka Tu viņu piemini, un cilvēka bērns, ka Tu viņu uzlūko? Tikai mazliet Tu viņu esi šķīris no Dieva, ar godību un varenību Tu viņu esi pušķojis” (Psalmi 8:5-6).
Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka Dievs tik ļoti pietuvināja mūs Sev gan pēc izskata, gan pēc būtības, cik vien tas bija iespējams. Viņš mūs radīja pēc Savas līdzības. Viņš mūs izveidoja līdzīgus Sev, tādas pašas klases radības, kā Viņš Pats.
Viņš radīja Ādamu ar tādu intelektu, ka viņš spēja nosaukt katru dzīvnieku, katru dārzeni un katru augli uz zemes, un viņš tiem deva nosaukumus, kuri precīzi atbilda to dabai un aprakstīja to pazīmes. Ja Dievs to varēja izdarīt caur cilvēku, tas nozīmē, ka šis cilvēks bija veidots no tā paša parauga, kā Dievs.
Ādams iemantoja tādu dzīvības spēku, ka pat pēc tam, kad viņš sagrēkoja un kļuva mirstīgs, viņš nodzīvoja 930 gadus, pirms nāve paveica savu darbu viņā un nolika viņu uz nāves gultas. Metuzāls nodzīvoja 969 gadus. Dzīvība bija viņu prāta un gara atslēga, tā ka viņi spēja nodzīvot uz zemes ne vienu simtgadi vien.
Jēzus teica: “…Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība” (Jāņa 10:10).
Pārpilnība! Jēzus to pasludināja: “Es atnācu, lai jums būtu dzīvība”.
Tas, kas bija pazaudēts Ēdenes dārzā, tika atgriezts cilvēcei. Dievs cilvēkam deva tiesības valdīt pār visu Viņa roku darbu. Dievs cilvēku darīja par Savu vietnieku, Savu ķēniņu, lai viņš valdītu pār visu, kurā ir dzīvība. Cilvēks bija visa saimnieks. Cilvēks dzīvoja Dieva klātbūtnē. Viņš valdīja uz vienlīdzības noteikumiem ar Dievu.
Mūsu Dievs – ticības Dievs. Dievam nebija grūti noticēt tajā, ka ir saule, un tā parādījās pie debesīm. Dievam nebija grūti noticēt, ka ir planētas, un tās parādījās Visumā. Cilvēks bija no vienas klases ar Dievu – radījums, kurā ir ticība. Un viņš dzīvoja Dieva Valstības dzīvībā – Valstībā, kur viņš varēja radīt.
Draugi, ja jūs tam noticēsiet, par ko es sludinu, tas pieliks punktu bezspēcīgumam un vājumam jūsu dzīvē, un jūs sajutīsiet sevī tādu spēku, kādu jūs agrāk neesat piedzīvojuši.
Džons Leiks

Leave a comment