Jūsu ikdienas apliecināšana par to, kas jums ir Tēvs, ko Jēzus dara jums pie Tēva labās rokas, un tas, ko jūsos dara Svētais Gars, veidos stabilu un pozitīvu ticības dzīvi.
Jūs nebaidīsieties ne no kādiem apstākļiem. Jūs nebaidīsieties ne no kādām slimībām. Jūs nebaidīsieties ne no kādiem nosacījumiem. Jūs bezbailīgi lūkosieties dzīvei sejā, kā uzvarētāji. Bet tam, lai būtu uzvarētāji, jums katru dienu ir jāapliecina: “Nē, visās šinīs lietās mēs pārpārim paliekam uzvarētāji Tā spēkā, kas mūs mīlējis” (Romiešiem 8:37).
Lūkojoties uz Romiešiem 10:10, mēs redzam Dieva ticības likuma kvintesenci: “Jo ar sirds ticību panākama taisnība un ar mutes liecību pestīšana”.
Meklējot kaut ko no Dieva, tev sākumā savā sirdī ir jānotic, jo Vārdā tā ir teikts. Tad tev ir jāapliecina ar savu muti, ka tas tā ir.
Piemēram, lai cilvēks tiktu pestīts, viņam savā sirdī ir jānotic un ar savu muti ir jāapliecina, ka pēc Rakstiem Jēzus ir nomiris par viņu un augšāmcēlies no mirušajiem, lai viņš tiktu attaisnots.
Tici tam, apliecini to, pieņem to. “Jo patiesi Es jums saku: ja kas šim kalnam sacīs: celies un meties jūrā! – un nešaubīsies savā sirdī, bet TICĒS, KA NOTIKS, KO VIŅŠ SAKA, TAD VIŅAM TAS NOTIKS” (Marka 11:23).
Tādā mērā, kā tu studē Dieva Vārdu, tu uzzini par to, ko Viņa Vārds saka, kas tu esi un kas tev pieder Jēzū Kristū, pat ja sākotnēji tas jums liekas nereāli, sāc apliecināt: “Jā, tas ir mans, saskaņā ar Dieva Vārdu”.
Tad tu redzēsi, ka ticības apliecināšana rada realitāti.
“Bet esiet vārda darītāji un ne tikai klausītāji, paši sevi maldinādami” (Jēkaba 1:22).
Kenets Heigins