Kādu laiku atpakaļ es teicu vienam cilvēkam, ka Apustuļu darbi nebūtu uzrakstīti, ja apustuļi nebūtu rīkojušies. Svētais Gars turpina Savas darbības caur mums. Šajā ziņā nekas nelīdzinās Vasarsvētkiem; un, ja jūs nekad neesat kristīts, tad jūs pieļaujat lielu kļūdu, paliekot gaidīšanā. Kad Dievs jūs izglāba, Dievs jūs izredzēja tam, lai jūs liecinātu citiem. Kristība (Svētajā Garā) ir tā dēļ, lai darītu jūs par Jēzus Kristus lieciniekiem. Pateicība Dievam, grūtākais ceļš ir labākais ceļš; jūs nekad nedzirdēsiet par cilvēku, kuram viss viegli izdodas. Sludinātāji vienmēr stāsta par to, kā Mozus šķērsoja Sarkano jūru, domājot, ka atrodas strupceļā. Es nevaru atrast neko Svētajos Rakstos par kādu, kuru Dievs lietotu iepriekš nepārbaudot to.
Dievs vēlas, lai mēs pieņemtu spēku.
Kad es ceļoju uz Zviedriju, agri no rīta vienā no stacijām vilcienā iekāpa maza sieviete un viņas meita. Es redzēju, ka sieviete izjuta šausmīgas ciešanas. Es palūdzu savam tulkam painteresēties, kas par lietu. Ar asarām, kas ritēja pār viņas seju, sieviete izstāstīja par to, ka meita ved viņu uz slimnīcu, lai amputētu kājas. Viss, kas vien bija iespējams, jau tika izdarīts viņas labā. Es teicu, ka Jēzus viņu var izdziedināt. Tad vilciens apstājās un cilvēku pūlis piepildīja vilcienu tā, ka bija grūti tur atrasties, bet, draugi, mēs nekad nebūsim tādā vietā, kura nebūtu ērta Dievam, lai gan tad man likās, ka velns bija tas, kas atsūtīja šos cilvēkus, lai mums traucētu. Taču, kad vilciens turpināja brukt tālāk, es ķēros pie lietas, un, lai gan tur bija ļoti cieši, es uzliku savas rokas uz sievietes kājām un aizlūdzu par viņu Jēzus vārdā. Pēc kāda brīža viņa teica savai meitai: “Es esmu dziedināta. Tagad viss ir pavisam savādāk; es jutu, kā spēks izgāja cauri manām kājām”. Un viņa sāka staigāt. Tad vilciens apstājās citā stacijā, sieviete izkāpa un gāja pa platformu, sakot: “Es esmu izdziedināta! Es esmu izdziedināta!”
Jēzus bija pirmais auglis, un Dievs mūs izredzēja Kristū, atklājot Savu Dēlu mūsos, savukārt, lai mēs varētu izpaust Viņu spēkā. Dievs mums ir devis varu pār velnu.
Ja kāds domā, ka starp Golgātu un spēka izpausmi ir stop-signāls, tas pieļauj lielu kļūdu.
Smits Viglsforts