Efeziešiem 6:13 “Beidzot – topiet stipri savā Kungā un Viņa varenajā spēkā. Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu pretī stāties velna viltībām. Jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā. Tāpēc satveriet visus Dieva ieročus, lai jūs būtu spēcīgi pretī stāties ļaunajā dienā un, visu uzvarējuši, varētu pastāvēt”.
Šeit mūs godīgi brīdina par to, ka ja tu esi ticīgais, tad tev nāksies karot. Pienāks diena, kuru Pāvils nosauca par “ļauno”, kurā būs bēdas, pārbaudījumi un sātanisks spiediens. Tāpēc Pāvils raksta: “Bruņojieties ar visiem ieročiem”. Kas izmanto ieročus? Atbilde ir acīmredzama: karavīrs. Turklāt, viss šis attēls lielā mērā balstās uz Pāvila laika romiešu leģionāru kaujas aprīkojumu. Draudze tiek salīdzināta ar romiešu leģionu, kas ir visefektīvākā antīkās pasaules militārā vienība. Tieši šie leģioni iekaroja lielāko Senās pasaules daļu, pievienojot to zemes Romas impērijai.
Būdami Dieva karavīri, ticīgie ir iesaistīti garīgajā karā. Visas cilvēces vēstures gaitā turpinās karš starp Dieva spēkiem un sātana spēkiem, bet Jēzus, kā Mesijas, Glābēja un Atbrīvotāja atnākšana, šo konfliktu padarīja acīmredzamu. Reiz farizeji kritizēja Jēzu par Viņa kalpošanu izdzenot ļaunos garus. Viņi Viņu apvainoja par saistību ar belcebulu (tas ir viens no sātana vārdiem).
Mateja evaņģēlijs 12:25-28
“Bet Jēzus, viņu domas nomanīdams, tiem sacīja: “Ikviena valsts, kurā iekšējs naids, aiziet bojā; un neviena pilsēta vai nams, kurā iekšējs naids, nevar pastāvēt. Ja nu sātans izdzen sātanu, tad viņš ir naidā pats ar sevi. Kā tad viņa valsts var pastāvēt? Un, ja Es izdzenu ļaunos garus ar Belcebula palīdzību, ar ko tad jūsu bērni tos izdzen? Tāpēc viņi būs jūsu tiesātāji. Bet, ja Es izdzenu ļaunos garus ar Dieva Garu, tad Dieva valstība ir jau pie jums atnākusi”.
Jēzus teica, ka sātana valstība nav sadalījusies, un tā atrodas pilnīgā opozīcijā pret Dieva Valstību. Beigās Viņš saka, ka Viņa kalpošana, izdzenot ļaunos garus, ir tā demonstrācija, ka uz skatuves ir iznākusi Dieva Valstība. Tādā veidā, mums ir tas, ko es saucu par “valstību sadursmi”: Ir redzama, atklāta sadursmes izpausme starp Dieva Valstību, ko pārstāv Jēzus un Draudze, un sātana valstību ar viņa dēmoniem.
Dereks Prinss