Sātana darbības veids šodien maz atšķiras no pagātnes. Viņš joprojām vēlas izkropļot Dieva raksturu, lai noskaņotu mūs pret Viņa autoritāti.
“Nemaldaities, mani mīļie brāļi! Katrs labs devums un katra pilnīga dāvana nāk no augšienes, no gaismas Tēva, pie kura nav ne pārmaiņas, ne pārgrozības ēnas” (Jēkaba 1:16-17).
Jums ir jābūt stipri nostiprinātiem savā sirdī, ka ārpus Dieva gribas nav nekā laba. Jēkabs parāda, ka varat kļūt par apmāna upuri, ja uzskatāt, ka ir labumi ārpus tā, ko sniedz Dievs. Pievērsiet īpašu uzmanību šim jautājumam. Nav svarīgi, cik labi kaut kas izskatās, cik tas ir garšīgs un patīkams, nav svarīgi, kādu bagātību, pārpilnību, gudrību vai panākumus tas jums atnes. Ja tas nav no Dieva, tad galu galā, tas jūs novedīs pie spēcīgām ciešanām un beigsies ar sakāvi. Ikviena laba un pilnīga dāvana nāk no Dieva. Cits avots neeksistē. Pieņemiet šo patiesību un cieši nostipriniet to savā sirdī. Neļaujiet ārējam izskatam jūs ievest maldos! Ja Ieva būtu sekojusi šim uzstādījumam, viņu neizdotos izšaubīt. Taču tā vietā viņa sāka meklēt savu vēlmju piepildīšanos ārpus Dieva nodrošinājuma jomas.
Cik daudz cilvēki šodien dodas laulībā ar neīsto cilvēku, vadoties no nepareiziem motīviem? Dievs, iespējams, viņus brīdināja caur vecākiem vai mācītāju, vai atklāja viņu sirdīs, ka viņi dara nepareizu izvēli. Taču visas šīs balsis pavisam drīz noslīka viņu personīgajos argumentos un spriedumos, par cik cilvēks, kuru viņi vēlējās, izskatās labs partneris ar patīkamu ārieni un, likās, ka ir gudrs, lai palīdzētu viņiem pieņemt lēmumu. Galu galā, viņi savu gribu lika augstāk par Dieva gribu.
Daudzi cilvēki nepakļaujas Dieva gribai, aizraudamies ar kaut ko labu un patīkamu. Iespējams, tas ir ceļš uz uzplaukumu un panākumiem, kas nesakrīt ar Dieva Vārdu. Savu personīgo vēlmju vadīti, viņi uz kaut kādu brīdi atrod laimi un prieku. Viņi atrod labumu tajā, ko Dievs ir aizliedzis. Uzskata, ka Dievs viņiem atņem visu interesanto un pievilcīgo! Viņiem liekas, ka Viņš nesaprot viņu vajadzības un nepievērš uzmanību viņu vēlmju svarīgumam. Viņi uzskata, ka Dievs nav uzticams, jo Viņš neatbild uz viņu lūgšanām, kad viņi to gaida. Saprāts saka: “Kāpēc gaidīt Dieva atbildi? Ņem to, kas ir labs un tīkams, tieši tagad!”
Mēs esam izveidojuši divus ļoti svarīgus vispārīgus principus:
1.Paklausība tur durvis slēgtas, liedzot velnam likumīgu piekļuvi.
2.Nepaklausība plaši atver durvis, dodot viņam likumīgu piekļuvi.
Šiem principiem ir viegli piekrist, bet pietiekami grūti dzīvot pēc tiem, jo īpaši mūsdienu pasaulē, kur netaisnīgums plaukst un zeļ.
Džons Bevīrs