Ja Daniēls varēja rīkoties pārākā garā un izrādīt tādu ietekmi Vecajā derībā, tad padomājiet, ko varam izdarīt mēs, Jaunās Derības ticīgie!
Mēs jaunpiedzimām pēc Jēzus līdzības, par Kuru Dievs teica: “…Viņam atskanēja šāda balss no augsti cēlās godības: “Šis ir Mans mīļais Dēls, uz ko Man ir labs prāts””. Mēs tikām darīti par vienu no Viņa un mantojām Viņa godības pilno vārdu. (2. Pētera 1:17 un Ebrejiem 8:6, 1:4)
Pēc pašas dabas Kristū, mēs bijām radīti, lai būtu pārāki!
Būt pārākam nozīmē “pacelties augstāk vai izdoties”. Tieši par to Dievs man runāja tajā dienā Lagosā. Viņš runāja, ka līdzīgi Daniēlam, mums ir jārīkojas tādā pārākumā, lai mūsu staigāšanā ar Dievu un mūsu kalpošanā citiem cilvēkiem, mēs varētu pastāvīgi iet uz priekšu.
“Bet, brāli Koplend, kā tad man to izdarīt? Kādi ir praktiskie soļi, kas jāizdara, lai varētu turpināt iet uz priekšu un, lai pēc pieciem vai desmit gadiem es nebūtu tajā pašā vietā, kur tagad?”
Viens no tiem, ko jūs varat izdarīt, tas ir pastāvīgi attīstīties ticības pamatos.
Ticība – tas ir garīgo panākumu noslēpums! Nav svarīgi, cik jūs to studējat, vienmēr to var iemācīties vairāk, un viss, ko jūs par to uzzināsiet, vienmēr pavērsīsies pret zaglīgo velnu. Tāpēc tam, lai uzturētu jūsu līdzšinējās ticības līmeni un turpinātu virzīties uz priekšu, jums jāturpina baroties ar to, ko par šo tēmu saka Bībele. Jums pastāvīgi ir jāpārdomā šie fundamentālie ticības pamati un jāpielieto tie.
Lai saprastu, kāpēc tas ir vajadzīgs, padomājiet par to, kad jūs pēdējo reizi pa televizoru skatījāties sporta sacensības. Ko jūs redzējāt? Jūs redzējāt sportistus, kuri labi ir apguvuši savas lietas pamatus. Viņi nekļuva savā jomā pasaulē labākie ar kaut kādiem jauniem veidiem. Viņi lieliski mācēja darīt to, ko sauc par spēles pamatiem.
Tieši tas pats attiecas uz ticīgajiem. Mēs attīstāmies un kļūstam par čempioniem, par kādiem Dievs mūs ir radījis, pastāvīgi sakoncentrējoties uz vienkāršajiem ticības pamatiem, strādājot ar tiem un dzīvojot tajos.
“Jūs to stāstāt, jo esat ticības sludinātājs.”
Nē, es to stāstu tāpēc, ka Bībele pastāvīgi apliecina, ka ticība – tas ir pamats mūsu gaitām ar Dievu.
Bez ticības mēs nevarētu tikt pestīti. (Efeziešiem 2:8)
Bez ticības nav iespējams patikt Dievam. (Ebrejiem 11:6)
Bez ticības nav iespējams dzīvot kristīgu dzīvi.
(Romiešiem 1:17)
Bez ticības mēs nevaram uzvarēt šo pasauli.
(1.Jāņa 5:4)
Viss, kas nav no ticības – grēks. (Romiešiem 14:23)
Vēstulē Ebrejiem 11:4 ir teikts: “Ticībā Ābels ir nesis Dievam labāku upuri…” Tāpēc ir acīmredzami, ka ticība un pārākums ir nedalāmi. Ir vajadzīga pastāvīgi pieaugoša ticība, lai izrādītu pastāvīgi pieaugošu ietekmi Dievam!
Kenets Koplends