Ko vēl jūs varat darīt, lai turpinātu palielināt savu ietekmi? Jūs varat attīstīt savas praktiskās zināšanas Dieva spēkā un godībā.
“Jo Dievs, kas ir sacījis, lai gaisma aust no tumsības, ir atspīdējis mūsu sirdīs, lai dotu Dieva godības atziņas gaismu Kristus vaigā. Bet mēs glabājam šo mantu māla traukos, lai spēka pārpilnība būtu no Dieva un ne no mums.” (2.Korintiešiem 4:6-7)
Es saprotu, ka vārds “Kristus” – tas nav Jēzus uzvārds. Tas ir grieķu valodas vārds, kas tiek tulkots kā svaidījums, un šajā kontekstā tas runā par Dieva spēku un godību, kas nonāca pār Jēzu, kad Viņš tika kristīts Svētajā Garā.
Pats Jēzus teica, ka Svētā Gara svaidījums bija tas, kas apveltīja Viņu ar spēju kalpot dievišķajā spēkā. Tā vietā, lai piedēvētu savu diženumu kalpošanā tam faktam, ka Viņš ir Dieva Dēls, Viņš pasludina: “Tā kunga Gars ir uz Manis, jo Viņš Mani svaidījis…” (Lūkas 4:18)
Jēzus bija Dieva Dēls visas Savas zemes dzīves laikā. Svētais Gars vienmēr dzīvoja Viņā. Taču Viņš nepaveica nevienu brīnumu, kamēr trīsdesmit gadu vecumā Viņš nepieņēma Svētā Gara kristību un pār Viņu nenonāca Dieva Gars. Tieši tad Viņš tika svaidīts kalpošanai un sāka veikt Dieva pārdabiskās lietas.
Kad mēs, ticīgie, pieņemam Svētā Gara kristību, tieši tas pats notiek ar mums. Gars, Kurš nonāca pār Jēzu, nonāk pār mums un svaida mūs izpildīt Viņa darbus. Papildus Dieva diženumam mūsos, kas atnāca jaunpiedzimšanas brīdī, Viņa varenība nonāk pār mums, lai apveltītu mūs ar spēku pārdabiskai kalpošanai.
Viens no veidiem, kā attīstīt šo spēku, ir lūgt jaunās mēlēs.
Lūgšana mēlēs – tās ir durvis uz pārdabisko! Jo vairāk jūs to darāt, jo vairāk jums būs praktiskās zināšanas par Dieva pārdabisko spēku un godību. Jo vairāk jūs pieaugsiet praktiskajās zināšanās, jo lielāks Viņa spēka diženums izpaudīsies jūsu dzīvēs.
Kāds varētu teikt: “Tā kā es neesmu sludinātājs, es nedomāju, ka lūgšana mēlēs man ir tik nepieciešama.”
Nav tik ļoti nepieciešama? Lūgšana mēlēs jums dod iespēju pārdabiski sazināties ar Dievu. Tā jūs dara spējīgus runāt Viņam noslēpumus un lūgt ārpus jūsu sapratnes robežām atbilstoši Dieva pilnīgajai gribai. (1.Korintiešiem 14:2; Romiešiem 8:26-27) Tā stiprina jūs un iekārto jūs visusvētākajā ticībā. (Jūdas 1:20)
Visas šīs lietas ir nepieciešamas, ja gribat turpināt pieaugt savā garīgajā ietekmē. Kāpēc to sev liegt? Ja jūs to vēl neesat izdarījuši, kāpēc nepaprasīt Kungam tieši tagad kristīt jūs Svētajā Garā, un ticībā sākt runāt mēlēs? (Apustuļu darbi 2:4; 10:45; 19:6)
Es lūdzu mēlēs jau vairāk nekā piecdesmit gadus, un rekomendēju jums to darīt katru dienu. Ne tikai jūsu personīgajā lūgšanu laikā, kurā jūs sarunājaties ar Dievu, bet izmantojot jebkuru iespēju. Lūdziet mēlēs dušā un kad ejat uz darbu. Lūdziet mēlēs, kad jūs gatavojat vakariņas un kad dodaties gulēt. Ja jūs to darīsiet papildus Dieva Vārda pārdomāšanai un ticības pamatu praktizēšanai, jūs arvien vairāk pieaugsiet Dieva svaidījumā.
Šis svaidījums pieder jums kā ticīgajam, kas kristīts ar Svēto Garu. Tas ir ar jums, lai apveltītu jūs ar Dieva spēku atbrīvot no nastām un iznīcināt tumsas spēkus katram cilvēkam, kam jūs liecināsiet. Katru reizi, kad jūs dalāties ar Evaņģēliju, atnāk Dieva godības svaidījums un Viņa diženais, vai pārākais, spēks.
Tāpēc pieņemiet lēmumu tajā attīstīties. Uzziniet, kā sadarboties ar svaidījumu un nepārkāpt tam, un tas pats Svētā Gara svaidījums, kurš izmainīja cilvēku dzīves caur Jēzus kalpošanu, izmainīs cilvēku dzīves caur jums.
Kenets Koplends