Mateja 13:8-11
“bet cita krita labā zemē un nesa augļus, cita simtkārtīgus, cita sešdesmitkārtīgus, cita trīsdesmitkārtīgus. Kam ausis dzirdēt, tas lai dzird.” Un mācekļi piegāja pie Viņa un sacīja: “Kāpēc Tu uz tiem runā līdzībās?” Bet Viņš atbildēja un tiem sacīja: “Jums ir dots zināt Debesu valstības noslēpumus, bet viņiem tas nav dots”.
Ievērojiet, JUMS ir dots zināt, bet tiem nav dots. Viņš runā par sējēju, kurš sēj. Un Viņš saka, ka tas ir Debesu valstības noslēpums. Šī līdzība ir par valstības dzīves aspektiem. Un Viņš saka: jums ir dots zināt Debesu valstības noslēpumus, bet viņiem tas nav dots. Tad kāpēc Viņš tiem to saka, ja viņiem tas vispār nav vajadzīgs? – Jo mācekļi pieņēma lēmumu sekot Viņam. Dievs grib atklāt ļoti daudz ko.
Daudzi kristieši atnāk, un viņiem ir kaudze ar jautājumiem. Daudzi atnāk pie manis un uzdod kaudzi ar jautājumiem, bet es varu pateikt tikai vienu – jūs vēl to neesat praktizējuši. Jo jūs paši viegli atrastu atbildes uz saviem jautājumiem arī bez manis, ja sāktu praktizēt. Jo jūs mācaties daudz vairāk, kad ejat un praktizējat, nekā vienkārši, kad klausāties. Jā, kad jūs klausāties, jūs iegūstat sapratni, kurā virzienā iet. Bet kad jūs sākat iet un pielietot šīs lietas praksē, tā priekš jums kļūst par realitāti. Un tad 90% jūsu jautājumi būs atbildēti, ja jūs vienkārši paklausīsiet un izdarīsiet to, kas ir jāizdara.
Bet tā vietā, cilvēki, sākumā grib saņemt atbildes uz visiem jautājumiem, un beigu beigās apstāsieties, kā vairums cilvēku, kuri grib dzirdēt, bet tiem nav dots saprast, jo viņi nav samaksājuši cenu. Jēzus teica: vispirms aprēķiniet izmaksas. Daudzi saka, ka viss ir bez maksas, viss pēc žēlastības, bet tad kāpēc ne visiem tas nostrādā? Ja tas nenostrādā priekš visiem, tas nozīmē, tajā ir kaut kas vairāk. Jo ir noteikta cena, kura ir jāsamaksā. Pāvils teica, ka, ja jūs piedalīsieties sacīkstēs, tad skrieniet tā, lai būtu pirmais.
Bet ja jūs gribat atrast patiesību, jums ir jāsaprot, kas tad patiesībā nozīmē tas, vai cits jēdziens. Atrodiet patiesību. Paņemiet, un sāciet studēt Bībeli ar tulkojumu no grieķu valodas. Saprotiet, ko nozīmē tas, vai cits vārds. Iespējams tas, ko jūs zinājāt par šo vārdu, nav pareiza nozīme, un ja jums galvā ir viena sapratne, bet vārds nozīmē ko citu, tad šis vārds nedarbosies. Tāpēc studējiet un dariet to, ko saka Dieva Vārds. Vienkārši sāciet darīt un jūsu jautājumi būs atbildēti. Protams, ne visi jautājumi, bet pēc tam, kad jūs sāksiet darīt, jums uzradīsies vēl vairāk jautājumi, jo jūs vienkārši sākāt rīkoties. Bet tas ir labi, ka jums rodas citi jautājumi, jo tas nozīmēs, ka jūs turpināsiet studēt to, ko saka Dieva Vārds.
Karijs Bleiks