Vērojot pasaulē notiekošo, mēs sākam saprast, ka piepildās bībeliskie pravietojumi. Arvien biežākas un nesaudzīgākas kļūst tādas dabas katastrofas, kā zemestrīces, viesuļvētras un cunami. Rodas sajūta, ka pastiprinās cietsirdība sabiedrībā. Vakara ziņas ir pilnas ar kariem un sacelšanos. Aptuveni miljards cilvēku šodien dodas gulēt izsalkuši. Bads – tā ir šausmīga problēma. Finansiālā krīze satricina valstis, kurās uzplaukst apmāns, meli, nedrošība un bailes.

Cilvēki izmisīgi meklē šo problēmu risinājumu, bet ne valdība, ne politiskie līderi, ne reliģiskās sistēmas nav spējīgas piedāvāt cerīgu izeju. Diemžēl, reliģija ir spējusi pasaulei piedāvāt tikai vēsturisko dievu – “pagājušo dienu”, kurš sēž tronī, gaidot, kad pasaule kritīs, lai to sodītu; dievu, kuram nav pārdabiskas spējas un kuram nav savstarpējas attiecības ar cilvēci. Par laimi, tādam dievam nav nekāda sakara ar īsto, dzīvo Svēto Rakstu Dievu. Bībelē var atrast atbildes uz tādiem jautājumiem, kā: kā dzīvot uzvarā, mierā un priekā šajā pasaulē, kad ar katru dienu viss arvien vairāk un vairāk ieslīgst tumsā. Bībelē var vaigu vaigā sastapties ar visuvareno un pārdabisko Dievu, Kurš dara brīnumus šodien tāpat, kā daudzus gadsimtus atpakaļ, – ar Dievu, Kurš neieredz grēku, bet mīl grēcinieku. Rakstos var iepazīties ar Dievu, kurš ir izpaudis Savu bezgalīgo mīlestību, sūtot uz zemes Savu vienīgo Dēlu, kā zīmi nerimstošai mīlestībai pret mums. Tas ir Tas Pats Dievs, Kurš izdziedināja, darīja brīnumus un zīmes ne tikai Vecās Derības laikā, bet arī caur pirmo Draudzi apustuļu laikos. Arī tagad Viņš turpina darīt brīnumus un zīmes caur Savu Miesu – visiem tiem, kuri tic Viņam. Viņš mums ir devis Savu pārdabisko spēku, lai dzīvotu uzvarā. Bez Viņa iejaukšanās nav iespējams tikt galā ar bēdām, slimībām un citiem likteņa šķēršļiem.

Gilermo Maldonado