“Viņā mums dota pestīšana Viņa asinīs, grēku piedošana pēc Viņa bagātās žēlastības, kurā Tas pārpilnībā mūs apveltījis ar visu gudrību un atziņu” (Efeziešiem1:7-8).
Pievērsiet uzmanību vārdiem: “Viņā mums dota pestīšana…”. Cik mums ir jābūt pateicīgiem, ka mums nav jācenšas to iegūt; tas jau mums ir. Tas mums būs nevis kaut kad; tas jau tagad mums ir.
Sātana kundzība ir salauzta. Viņš pazaudēja savu varu pār mūsu dzīvēm kopš tā brīža, kad mēs kļuvām jauni radījumi. Mēs pieņēmām jaunu Kungu. Pār mums valda Jēzus Kristus. Sātans bija mūsu kungs, bet tagad mūsu Kungs ir Jēzus.
“Jo, ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par Kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs Viņu uzmodinājis no miroņiem, tu tiksi izglābts” (Romiešiem 10:9). Sātana valdīšana ir beigusies, un sākusies ir Jēzus valdīšana tajā brīdī, kad mēs pieņēmām Viņu kā Kungu un jaunpiedzimām.
No kā mēs esam atpirkti? “Kristus ir mūs atpircis no bauslības lāsta, mūsu labā kļūdams par lāstu, jo ir rakstīts: „Nolādēts ir ikkatrs, kas karājas pie koka“” (Galatiešiem 3:13). Mēs esam atpirkti no bauslības lāsta.
Lai uzzinātu, kas ir bauslības lāsts, mums ir jāatgriežas pie pirmajām piecām Mozus grāmatām. Tur mēs redzam, ka lāsts vai sods par Dieva bauslības pārkāpšanu bija trīskāršs: nabadzība, slimība un otrā nāve.
Dievs mūs atpirka no nabadzības lāsta, slimības lāsta un nāves lāsta – garīgās nāves tagad un fiziskās nāves, kad atkal atnāks Jēzus. Mēs varam nebaidīties no otrās nāves.
“Jo viņā mēs dzīvojam un rosāmies (pastāvam no krievu val.)…” (Apustuļu darbi 17:28).
Cik milzīgu spēka noliktavu mēs tik bieži nepamanām! Kristū, mūsu Glābējā un Kungā, mums ir dzīvība, enerģija un spēks neiespējamiem uzdevumiem. Nav teikts, ka mēs paši par sevi to varēsim izdarīt. Tikai pateicoties Viņam – Viņa spēkam – jo tieši Viņā mēs “dzīvojam un pastāvam”.
Kenets Heigins