“Bet Jēzus sešas dienas pirms Pashā nogāja uz Betāniju, kur bija Lācars, ko Viņš bija uzmodinājis no miroņiem. Tur tie Viņam taisīja mielastu. Marta apkalpoja, bet Lācars bija viens no tiem, kas kopā ar Viņu sēdēja pie galda” (Jāņa 12:1-2).
Pēc atgriešanās pie dzīves no tumšās nāves ielejas caur garīgās pasaules kanālu, Dievs jūs atbrīvos no vecajām saitēm, kuras jūs bija sasaistījušas, lai jūs varētu dzīvot jaunā pasaulē un jaunā spēkā. Jūs izdzīvojāt! Dievs jūs izveda no neveiksmju un sakāves kapa, lai jums pierādītu, ka Viņa mērķis priekš jums – dzīvība un dzīve pārpilnībā. Viens no bagātīgas dzīves nosacījumiem ir zināšanas par to, kas jūs esat un kur jūs ejat.
No miroņiem pieceltais Lācars kalpo par piemēru katram karotājam, kurš ir apdedzinājies kaujā. Viņš kļuva par katra vīrieša cerības simbolu, kurš vien kādreiz ir sapņojis visu sākt no jauna. No Glābēja elpas liesmas viņa dzīve aizdegās no jauna. Viņš piedzīvoja atdzimšanu pēc nāves. Lācars – pārliecinoša liecība tam, kā Dievs var palīdzēt katram neveiksminiekam, katram grēciniekam atgriezties pie normālas dzīves.
Ko jūs izdarītu, ja jūs būtu bijuši Lācara vietā? Jūsu dzīve ir izglābta no ledaina kapa važām un aizdedzināta atkal. Kā dzīvotu jūs pēc tam, kad reiz bijāt nogaršojuši nāvi, bet pēc tam atdzīvojušies, lai visiem pastāstītu par šo pārdabisko brīnumu?
Mēs nekad neuzzināsim Lācara fiziskās sajūtas, bet daudzi no mums ir pārliecināti, ka esam piedzīvojuši tādu pašu nāvi un tikpat brīnišķīgu augšāmcelšanos garā. Mēs tapāt bijām apglabāti un atstāti sapūt zārkā, un mūsu dzīves sāka smakot. Bet mēs augšāmcēlāmies caur mīļotā Glābēja kluso balsi, Kura vārdi izdzina nāvi no mūsu ķermeņa.
Jēzum nebija vajadzīgi vārdi, lai pieceltu Savu draugu. Viņš varēja veikt šo brīnumu domu līmenī, bet Jēzus izrunāja Lācara vārdu balsī, lai to dzirdētu visi smējēji, visi, kas šaubījās un pat raudošie radinieki. Un tajā mirklī no Dieva klātbūtnes Lācara asinis kļuva siltas.
Jēzus aicina katru no mums iziet no tumsas atjaunotā ticības spožajā gaismā. Ja jūs nekad neesat piedzīvojuši Viņa balss augšāmcelšanās spēku, tad jums nesaprast šos vārdus. Ne jūsu bagātība, ne jūsu augstais stāvoklis nav vērts salīdzinājumā ar Viņa balsi, kura aicina jums atgriezties no tumšās vieglprātīgās dzīves. Lācars tagad zināja, ka ir dzīvs! Bet jūs? Es ar to domāju – pa īstam dzīvs?
Dievs jums ir paredzējis tikšanos. Dievs vēlas pamodināt jūsos jaunu dzīvi! Pasteidzieties!
T.D.Džeiks