“Acs nevar sacīt rokai: man tevis nevajag, – vai atkal galva nevar sacīt kājām: man jūsu nevajag” (1.Korintiešiem 12:21).

Kristus – Galva, tāpēc Viņš nevar teikt rokām un kājām: “Jūs man neesat vajadzīgas”. Galva pieprasa no kājām gatavību un vēlēšanos izpildīt tās lēmumu.

Neskatoties uz visiem maniem kristieša talantiem, ja es nevēlos pakļauties Galvai – Jēzum, – es esmu bezjēdzīgs Valstībai. Kristus lietos Savu Miesu velna darbu izārdīšanai: slimību, verdzības un apspiešanu.

Reiz es ejot ārā no zāles biju noguris un gatavs doties uz mājām, kad pēkšņi pie manis pienāca meitene un palūdza aizlūgt par viņas dziedināšanu. Viņa bija kurla kopš dzimšanas. Lai gan es biju noguris, es sajutu Kunga aicinājumu un Viņa līdzjūtību. Es pat neuzliku viņai rokas. Kamēr es runāju, Dieva spēks nonāca pār viņu, un viņa acumirklī tika izdziedināta. Es sapratu, ka, neskatoties uz visu nogurumu, ir brīnišķīgi pakļaut mūsu miesas Svētajam Garam, lai Viņš spētu tās izmantot par svētību citiem.

Kādēļ Dievs mums ir devis ķermeņus, un kāda ir Dieva iecere?

Galvenais iemesls, kādēļ Dievs mums ir devis ķermeņus, – darīt mūs par Viņa mājokļiem un Viņa godības vietu. Dievs nedzīvo ar rokām darinātos tempļos. Viņš radīja mūsu un jūsu ķermeņus kā templi, un tieši tur Viņš grib mājot.

“…Redzi Dieva mājoklis pie cilvēkiem, Viņš mājos viņu vidū, un tie būs Viņa ļaudis, un Dievs pats būs ar viņiem” (Atklāsmes grāmata 21:3).

Dievs nemājos pastāvīgi cilvēku celtajos tempļos. Viņa mājoklis ir templī, kuru Viņš radīja.

Kādu mājokli meklē Dievs?

“Un uzceliet no sevis pašiem kā dzīviem akmeņiem garīgu namu un topiet par svētu priesteru saimi…” (1.Pētera 2:5).

Pēc daudziem gadiem, kad tika iztērēts milzīgs daudzums naudas, Salamans beidzot pabeidza tempļa būvniecību. Tā bija pārsteidzoša celtne. Tai gan nebija ilgs laiks, jo tika iznīcināta Izraēla grēku dēļ.

Dievs nolēma vairāk neieguldīt akmeņos un javā, tā vietā Viņš izvēlējās zemes putekļus. Ar Kristus atnākšanu mēs kļuvām par Viņa templi. Nav iespējams atrast daudz vērtīgāku materiālu, par cik mēs esam atpirkti ar Viņa dārgā Dēla, Jēzus Kristus, asinīm.

“…lai pasaule atzīst, ka Tu esi mani sūtījis un viņus esi mīlējis tāpat, kā Tu Mani esi mīlējis” (Jāņa 17:23).

Tā dēļ,  kā ticīgie, mēs vairs nepiederam velnam, mēs piederam Dievam. Kāpēc Dievs meklē Sev mājokli? Tāpēc, ka tas Viņam dod likumīgas tiesības darboties uz zemes un paveikt pārdabiskus brīnumus un zīmes. Kas var būt labāks, kā pagodināt Viņu mūsu dzīvē? Atdosim Viņam savas miesas!

Gilermo Maldonado