Neskatoties uz savu popularitāti, jūs esat pakļauti Jēzus Kristus varai un vārdam. Paņemiet jebkuru varas formu vai spēku kā garīgajā, tā arī fiziskajā sfērā: dēmonu spēki, eņģeļu būtnes, militārā vara, teroristi, algoti slepkavas, slimības, epidēmijas, sprādzienbīstamas ierīces, laika apstākļi, ģeoloģiskās izpausmes – un Dieva spēks ir lielāks pār visām tām. Ne tikai visas ietekmes sfēras, visas spēka formas un varas, bet ikviens cilvēks un materiālais priekšmets visumā ir pakļauts Dieva augšāmcelšanās spēkam.
“Un visu Viņš ir nolicis zem Viņa kājām, bet Viņu pašu pāri visam iecēlis par galvu draudzei, kas ir Viņa miesa, pilnība, kas visu visur piepilda” (Efeziešiem 1:22-23).
Šeit Pāvils lieto ļoti spēcīgu vārdu “nolicis”, kurš grieķu valodas tekstā skan kā gipotasso, kas burtiski nozīmē “savest kārtībā un pakļaut konkrētai personai”. Dievs ne tikai pakļāva Jēzus Kristus varai katru cilvēku un katru objektu, bet arī sakārtoja mūs ar šīs varas palīdzību. Viss visā radītajā pasaulē atrodas zem Jēzus kājām, zem Viņa varas, un sakārtots, pateicoties Viņam.
Problēmas, kuras pastāv mūsu ģimenē, atrodas zem Viņa kājām. Jēzum ir kārtība priekš jūsu ģimenes.
Problēmas jūsu karjerā atrodas zem Viņa kājām. Jēzum ir kārtība priekš jūsu talantiem, spējām un mērķiem.
Jums apkārt esošā korupcija atrodas zem Viņa kājām. Jēzum ir kārtība jums apkārt esošajā pasaulē.
Turklāt, Pāvils atgādināja Efeziešiem, ka Dievs “ir iecēlis Viņu (Jēzu Kristu) par Draudzes galvu pāri visam”. Nesen es uzzināju, ka veicot matemātiskās darbības saskaņā ar grieķu aritmētisko sistēmu, summa netiek rakstīta lejā, bet gan augšā. Ja mēs runājam, ka Jēzus – tas ir pamats, tad Grieķu sistēma apgalvo, ka Viņš – virsotne. Jēzus – tā ir dzīves un visa vienādojuma summa, kas saistīta ar Draudzi. Ja sasummētu visu pateikto kopā, tad atbilde būtu “Jēzus”. Dievs Jēzu deva Draudzei kā dāvanu. Mēs esam daudz priviliģētākā klasē, nekā pārējie cilvēki, kādi jebkad ir eksistējuši cilvēces vēsturē, jo mūsu līderis un galva ir Kungs Jēzus Kristus.
Jēzū Kristū neviens ierocis, kas pavērsts pret mums, nebūs veiksmīgs!
Jēzū Kristū mēs iemantojam varu pār visiem ienaidnieka spēkiem.
Jēzū Kristū mēs esam savienoti ar neierobežotu un satriecošu Dieva spēku.
T.D.Džeiks