Uzmanīgi izpēti brīdinājumu 1.Timoteja 6:10 “Jo visa ļaunuma sakne ir mantas kārība; dažs labs, tiekdamies pēc tās, ir nomaldījies no ticības un pats sev nodarījis daudz sāpju”.
Es esmu redzējis, cik draudzīgu attiecību tika izpostītas naudas dēļ. Notiek šausmīgas lietas, kad mēs izlemjam, ka nauda ir svarīgāka par cilvēkiem! Ja mēs mīlam naudu, mēs neesam spējīgi uz labiem darbiem. Mīlestība uz naudu ved uz visāda veida ļaunām lietām. Savā alkatībā kļūt bagātiem, daudzi Dieva vīri ir krituši lielā negodā.
Problēma nav pašā naudā. Nelaime ir tad, kad mīlestība uz naudu ir augstāka, nekā mīlestība uz cilvēkiem. Naudas kāre liek tev iet cauri visiem kārdinājumiem, novērsties no ticības un būt daudzu bēdu vajātam.
Pāvils turpina 1.Timotejam 6:11 “Bet tu, Dieva cilvēks, bēdz no šīm lietām…”.
Paklausies, mans draugs, lūk brīdinājums, kurš nenoveco. Turklāt, tas ir pravietisks. Tas apraksta mūsdienas. 2.Timotejam 3:1-4 “Bet zini to, ka pēdējās dienās iestāsies grūti laiki, jo cilvēki būs patmīlīgi, mantas kārīgi, lielīgi, augstprātīgi, zaimotāji, nepaklausīgi vecākiem, nepateicīgi, neganti, cietsirdīgi, nesamierināmi, apmelotāji, nesavaldīgi, nesavaldāmi, labā nīdēji, nodevēji, pārsteidzīgi, uzpūtīgi, mīlēdami vairāk baudas nekā Dievu”.
Vai neskan tik pazīstami?
Pāvils runā par laiku, kad cilvēki būs neiejūtīgi, nepiedodoši, nesavaldīgi, ienīdīs labu un mīlēs vardarbību. Viņš apraksta mūsu laikus!
Viņš runā par reliģijas fasādi un viltus dievbijību. Jā, cilvēki ies uz draudzi, bet viņi novērsīsies no Dieva spēka. Pāvils brīdināja Timoteju: “…no tādiem izvairies”. Tas attiecas arī uz tevi.
Uzmanies! Šie laiki ir šeit un tagad. Tas ir brīdinājums tev!
Lesters Samrels