Jēkabam tā bija patiesība, kad viņš nejauši satikās ar Dievu un cīnījās ar viņu lūgšanā visu nakti. Kad pienāca rītausma, Kāds teica: “Atlaid mani”. Bet Jēkabs teica: “Neatlaidīšu Tevi, kamēr Tu mani nesvētīsi” (1.Mozus 32:26).
Un Kāds viņu svētīja. Viņš tam sacīja: “Tavs vārds turpmāk nebūs Jēkabs, bet Israēls, jo tu ar Dievu un ar cilvēkiem esi cīnījies un esi uzvarējis” (1.Mozus 32:29). Šādi bībeliski notikumi var iemācīt tevi lūgt. Līdzīgi gadījumi tev parādīs, ka ne vienmēr ir viegli lūgt.
Reizēm ir grūti lūgt, jo tu karo ne pret miesu un asinīm, bet pret dēmoniskās pasaules valdībām un varām. Pret šiem spēkiem Daniēls cīnījās un stāvēja lūgšanās divdesmit vienu dienu (Daniēla 10:1-14).
Ēlija vadīja garīgo kauju lūgšanā.
Jēzus vadīja garīgo cīņu lūgšanā.
Daudz citi cilvēki Bībelē stāvēja pret ļaunajiem spēkiem lūgšanā. Viņi visi kalpo par piemēru un liecību mums, ka mēs varam cīnīties un uzvarēt garīgās kaujas lūgšanā. Reizēm cīnīties ir grūti, it kā kaut ko smalcinātu. Bet ja tu turpini: cīnies labo ticības cīņu, lūdz un neapstājies, un tu uzvari, tad cik tas ir patīkami! Tu kļūsti par ķēniņu, kā Jēkabs, jo esi apguvis nenovērtējamu patiesību.
Tad tavi draugi (tāpat arī ienaidnieki) redzēs uzvaras mirdzumu tavā sejā. Slava Dievam! Tu esi labi cīnījies! Un tu uzvarēji!
Lesters Samrels